تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره 21
تعداد مشاهده مقاله 262,392
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 194,864
نسبت مشاهده بر مقاله 917.45
تعداد مقالات ارسال شده 636
تعداد مقالات پذیرفته شده 230
درصد پذیرش 36

https://www.jrenew.ir/journal/metrics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه ارزیابی وزارت عتف : الف، بررسی صحت گواهی در : JOURNALS.MSRT.IR

اعتبار نشریه انرژی­های تجدیدپذیر و نو در جلسه مورخ 04/06/1394 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفته و با درجه "علمی" به تایید رسیده است و طی نامه شماره 125204/18/3 مورخ 28/06/1394 به انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران ابلاغ شده است. همچنین معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه انتشار این فصلنامه را به شماره 32620/91 در تاریخ 26/10/91 صادر نموده است.

«اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼق در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥ  اﺧﻼق در اﻧﺘﺸﺎر (COPE) ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و از آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ  ﻗﺎﻧﻮن  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی  و  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺑﺎ  ﺗﻘﻠﺐ  در  آﺛﺎر  ﻋﻠﻤﯽ  ﭘﯿﺮوی  ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ»

با توجه به اعتبار علمی نشریه، دست‌نوشته‌هایی قابلیت پذیرش و چاپ به‌صورت مقاله را دارند که با روش علمی در قالب نشریه، در تمامی حوزه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و نو و همچنین راهکارهای صرفه‌جویی انرژی در بخش‌های مختلف اعم از ساختمان، نفت و گاز و خودرو در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر و تکنولوژی‌های نوین، تهیه و تدوین شده باشند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، لطفاً بخش «اهداف و چشم انداز» نشریه را مطالعه نمایید.

 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی-ترویجی و علمی-پژوهشی
 • زمان بررسی اولیه: حداکثر 7 روز
 • میانگین زمان داوری: 4 ماه
 • میانگین زمان پذیرش مقالات: 5 ماه
 • نوع داوری: دوسو ناشناس
 • زبان نشریه: فارسی
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • توالی نشریه: فصلنامه
 • آغاز انتشار: فروردین 1393
 • ناشر: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
 • وضعیت دسترسی به مقالات کامل: دسترسی باز
 • هزینه بررسی، داوری، ویراستاری و صفحه‌آرایی: ندارد
 • مشابه‌یاب فارسی: همیاب
 • نرخ پذیرش مقالات: 35 درصد
 • تاریخ آخرین بروزرسانی وبگاه نشریه: 1402/12/08 
شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، فروردین 1403 

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان