تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره 18
تعداد مشاهده مقاله 173,497
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 135,039
نسبت مشاهده بر مقاله 722.9
تعداد مقالات ارسال شده 532
تعداد مقالات پذیرفته شده 181
درصد پذیرش 34

https://www.jrenew.ir/journal/metrics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه ارزیابی وزارت عتف : الف، بررسی صحت گواهی در : JOURNALS.MSRT.IR

اعتبار فصلنامه انرژی­های تجدیدپذیر و نو در جلسه مورخ 04/06/1394 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفته و با درجه "علمی" به تایید رسیده است و طی نامه شماره 125204/18/3 مورخ 28/06/1394 به انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران ابلاغ شده است. همچنین معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه انتشار این فصلنامه را به شماره 32620/91 در تاریخ 26/10/91 صادر نموده است.

«اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼق در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥ  اﺧﻼق در اﻧﺘﺸﺎر (COPE) ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و از آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ  ﻗﺎﻧﻮن  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی  و  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺑﺎ  ﺗﻘﻠﺐ  در  آﺛﺎر  ﻋﻠﻤﯽ  ﭘﯿﺮوی  ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ»

با توجه به اعتبار علمی نشریه، دست‌نوشته‌هایی قابلیت پذیرش و چاپ به‌صورت مقاله را دارند که با روش علمی در قالب نشریه، در تمامی حوزه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و نو و همچنین راهکارهای صرفه‌جویی انرژی در بخش‌های مختلف اعم از ساختمان، نفت و گاز و خودرو در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر و تکنولوژی‌های نوین، تهیه و تدوین شده باشند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، لطفاً بخش «اهداف و چشم انداز» نشریه را مطالعه نمایید.

 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی-ترویجی و علمی-پژوهشی
 • زمان بررسی اولیه: حداکثر 7 روز
 • میانگین زمان داوری: 4 ماه
 • میانگین زمان پذیرش مقالات: 5 ماه
 • نوع داوری: دوسو ناشناس
 • زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • توالی نشریه: دوفصلنامه
 • آغاز انتشار: فروردین 1393
 • ناشر: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
 • وضعیت دسترسی به مقالات کامل: دسترسی باز
 • دریافت هزینه بررسی، داوری و چاپ: ندارد
 • مشابه‌یاب فارسی: همانندجو (ایرانداک)
 • مشابه‌یاب انگلیسی: iThenticate
 • نرخ پذیرش مقالات: 35 درصد
 • تاریخ آخرین بروزرسانی وبگاه نشریه: 1400/12/15  
شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، مهر 1401، صفحه 1-169 

مقاله ترویجی

توسعه تجدیدپذیر‌ها در ایران - انتخاب یا ضرورت؟

صفحه 28-33

رحیمه مرادیان؛ فاضل مریدی فریمانی


بهره‌وری کمی و کیفی از نور روز با استفاده از فیبر نوری در مسکن

صفحه 57-68

شکیلا محمدزاده؛ سیدعباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان ملکی


مقاله ترویجی

توربینهای باد مقیاس کوچک جریان متقاطع: مروری بر توسعه فناوری و کاربردها

صفحه 158-169

زهرا سفیدگر؛ علی اشرفی زاده؛ احمد عرب کوهسار


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان