راهنمای نویسندگان

لطفاً پیش از هرگونه اقدامی در خصوص مقاله، موارد ذیل را با دقت و به طور کامل مطالعه فرمایید:

 1. لطفاً پس از مطالعه و رعایت دقیق نکات صفحه راهنمای نویسندگان سایت نشریه و فایل راهنمای نویسندگان (قالب نشریه)، نسبت به تهیه 4 فایل الزامی، مطابق با قالب و دستورالعمل هرکدام، اقدام فرمایید:

الف) مشخصات نویسندگان: صرفاً نام و وابستگی سازمانی نویسندگان به فارسی و انگلیسی

ب) فایل اصل مقاله: مقاله در قالب نشریه و کاملاً بی‌نام (نام و مشخصات نویسندگان از صفحه عنوان، کادر هدر صفحات، سابقه فایل ورد و عنوان فایل، حذف شده باشد).

پ) فایل تکمیلی/اضافی: مقاله در قالب نشریه و با نام و مشخصات نویسندگان حد اکثر در 10 صفحه باشد.

ت) فایل نامه به سردبیر (تعهدنامه): فایل تعهد به اصول اخلاقی انتشار، تعارض منافع و واگذاری حق انتشار که تمامی بخش‌های آن تکمیل شده و به امضاء نویسندگان رسیده باشد.

 1. ترتیب و نقش نویسندگان در فایل‌های مقاله (مشخصات نویسندگان، تعهدنامه و تکمیلی/اضافی) و در سامانه نشریه یکسان باشد. همچنین نام، نام خانوادگی و وابستگی سازمانی همه نویسندگان به‌طور کامل و صحیح به هردو زبان فارسی و انگلیسی در سامانه نشریه نیز وارد شوند. لطفاً به این نکته توجه شود که حروف اول نام و نام خانوادگی به انگلیسی، بزرگ است. لازم است وابستگی سازمانی نویسندگان (مرتبه علمی،...، شهر، کشور) عیناً از فایل مقاله رونوشت (کپی) و در هنگام ثبت مقاله در بخش (فیلد) مربوطه (سمت/سازمان) چسبانده (پیست) شود. استفاده از خط تیره در وابستگی سازمانی مجاز نیست. شایان ذکر است که در تغییر ونقش نویسندگان، حذف و اضافه کردن نویسنده نوسط نشریه به هیچوجه امکانپذیر نمی باشد.
 2. اکیداً توصیه می‌شود که محتوای مقاله، در فایل قالب نشریه [با حفظ فرمت قالب نشریه] جایگذاری شود و از ایجاد فایل جدید خودداری گردد. بنابراین لازم است محتوای مقاله درون آخرین نسخه فایل راهنمای نویسندگان (قالب نشریه) جایگذاری شود و تمامی دستورالعمل‌های آن مدنظر قرار گیرد. لطفاً دقت شود که فایل مقاله در تمامی موارد کاملاً مطابق با فایل قالب نشریه باشد. هنگام ذخیره فایل، سازگاری ذخیره (Save Compatibility) به نسخه‌‌ 2007 مورد توجه قرار گیرد و فرمت فایل تغییر نیابد. لطفاً دقت شود که فرمت فایل قالب نشریه Docx است اما Compatibility Mode در آن لحاظ شده است (این مورد هنگام باز بودن فایل ورد، در بالای فایل و پس از نام آن، نمایش داده می‌شود). بنابراین فایل‌های مقاله ارسالی با فرمت Doc بررسی نخواهند شد.
 3. لازم است عنوان، چکیده و کلیدواژگان فارسی و انگلیسی درج شده در سامانه نشریه دقیقاً مطابق با فایل مقاله باشند.
 4. حجم مجاز هر فایل برای بارگذاری در سامانه نشریه حداکثر 8 مگابایت است. جهت کاهش حجم فایل‌ها می‌توان از ابزار فشرده‌سازی تصاویر نرم‌افزار «مایکروسافت ورد» در بخش ذخیره‌سازی فایل این نرم‌افزار استفاده نمود.
 5. نویسندگان محترم می‌توانند در زمان ثبت مقاله، آن را در قالب پژوهشی (اصیل) و ترویجی (مروری) ارائه نمایند اما تایید نهایی نوع مقاله (پژوهشی یا ترویجی) منوط به نظر دبیران و داوران محترم نشریه است.
 6. در راستای تحقق مفاد «آیین‌نامه نشریات علمی وزارت عتف» و به‌منظور ایجاد فرصت برابر چاپ مقاله برای همه نویسندگان، در هر دوره نشریه، از هر نویسنده فقط یک مقاله به چاپ خواهد رسید. در هر حال، همه مقالات مدتی پس از پذیرش نهایی، در فهرست مقالات آماده انتشار نمایه خواهند شد. تبصره: در صورت پایین بودن تعداد نویسندگان تکراری، نشریه می‌تواند با توجه به اولویت موضوعی، در هر دوره بیش از یک مقاله از برخی نویسندگان به چاپ برساند.
 7. لازم است پس از انجام اصلاحات داوری، موارد اصلاحی به طور واضح در فایل مقاله مشخص شده باشند. عدم انجام این مورد موجب انصراف داوران ارجمند از ادامه فرآیند داوری و طولانی شدن فرآیند داوری خواهد شد.
 8. در مرحله بازنگری مقاله برای انجام اصلاحات داوری، هنگام ارسال مجدد مقاله می‌توان اقدام به ارسال فایل «پاسخ به داوران» نمود. لازم است این فایل نیز مانند فایل اصل مقاله، کاملاً بی‌نام باشد. بی‌نام نبودن فایل‌های اصل مقاله و پاسخ به داوران، در هر مرحله‌ای (بررسی اولیه و داوری)، موجب بازگرداندن مقاله به نویسنده خواهد شد.
 9. جهت امضاء تعهدنامه می‌توان پس از تکمیل فایل ورد، آن را PDF و سپس به صورت الکترونیکی امضاء کرد و یا با ابزار امضاء نرم‌افزار ورد، امضاء نمود. همچنین می‌توان فایل را به صورت فیزیکی، چاپ، تکمیل و امضاء نمود و عکس آن را به صورت یک فایل تصویر یا یک فایل فشرده با نوع فایل مربوطه (تعهدنامه) ارسال کرد.
 10. غیر از فایل تعهدنامه، لازم است فرمت تمامی فایل‌ها ورد (Docx) باشد.
 11. مقالات مروری صرفاً در حالتی به صورت پژوهشی (اصیل) مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که پیشینه تحقیق آن‌ها چشمگیر و توسط «پژوهشگران متخصص در آن حوزه» (دارای مقالات پژوهشی در آن حوزه که 3 مورد آن در پیشینه تحقیق درج شده) تالیف شده باشند. همچنین لازم است بخش اصلی شکل‌ها و جدول‌های این دسته مقالات، حاصل کار مطالعاتی و کاملاً اصیل باشد. در غیر اینصورت، پس از پذیرش علمی، به عنوان مقاله ترویجی به چاپ خواهند رسید.
 12. مقالات فاقد نوآوری و پیشینه تحقیق مناسب، ترجمه چند مقاله به فارسی به شکل یک مقاله، یادداشت فنی و چنین دست‌نوشته‌هایی، حتی در صورت رعایت تمامی موارد فوق، وارد فرآیند داوری نخواهند شد.
 13. خاطرنشان می‌شود، نویسندگان با ارسال مقاله، در چند نوبت (مطالعه صفحه راهنمای نویسندگان، پذیرش شرایط و ضوابط نشریه، تایید چک‌لیست نویسندگان) تایید می‌نمایند و متعهد می‌شوند که تمامی موارد مندرج در سایت نشریه و شیوه‌نامه نگارش مقالات را به طور دقیق و کامل مطالعه و رعایت نموده‌اند. بنابراین هر مقاله صرفاً 3 نوبت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت رعایت نشدن موارد مذکور، مقاله مورد عدم پذیرش قرار خواهد گرفت. البته در این صورت، نویسندگان می‌توانند مقاله را به عنوان «مقاله جدید» مجدد ارسال نمایند تا مورد بررسی دوباره قرار گیرد.
 14.  حداکثر زمان برای باز ارسال مقاله توسط نویسنده در هر مرحله‌ای (بررسی اولیه، داوری و ویراستاری یا تایید فایل‌های نهایی) 30 روز است. چنانچه در طی این مدت، مقاله توسط نویسنده ارسال نشود، نشریه مجاز به حذف آن است. شایان ذکر است که تمامی فرآیندهای بررسی، داوری و پذیرش مقاله از طریق سامانه برخط نشریه صورت می‌پذیرد و به هیچگونه از اقدامات رایانامه‌ای (ایمیلی) برای این امر، نظیر ارسال مقاله و اصلاحات از طریق رایانامه، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 15. هزینه پذیرش نهایی و انتشار : دارد، نویسنده بعد از پذیرش نهایی مقاله بایستی مبلغ 5000000 ریال جهت هزینه های مشابهت یابی، DOI، چاپ و انتشار واریز کند، و در سامانه نشریه بارگذاری نماید. ( شماره حساب و شماره کارت جهت واریز وجه : شماره حساب : 0107158324، شماره کارت : 5859837013868894 بانک تجارت، شعبه بلوار ناهید کد 363 می باشد.)

* نشریه در پذیرش و عدم پذیرش مقالات در هر مرحله‌ای، با رعایت قوانین اخلاق در نشر، مجاز است.

** در صورت وجود هرگونه ابهام برای ثبت مقاله در سامانه نشریه، لطفاً از راهنمای مندرج در لینک ذیل استفاده نمایید:

https://b2n.ir/x11131

همچنین مطالعه راهنمای ذیل جهت بی‌نام‌سازی فایل اصل مقاله توصیه می‌شود:

https://b2n.ir/r97769

لطفاً درنظر داشته باشید که روش‌های متعددی برای بی‌نام‌سازی و حذف اطلاعات نویسندگان از فایل ورد وجود دارد که نویسندگان در انتخاب هر روشی برای این منظور مجاز هستند.

 

روش ماخذنویسی

لازم است نویسندگان محترم برای درج مراجع از روش IEEE اصلاح شده، که جزئیات آن در بخش 6 فایل راهنمای نویسندگان درج شده، استفاده نمایند. لطفاً به تمامی موارد روش ماخذنویسی نشریه از جمله، نحوه درج اسامی نویسندگان؛ نحوه درج و جایگاه سال، دوره، شماره انتشار و شماره صفحات؛ کوچک و بزرگ بودن حروف (Vol., No.,…)؛ ایتالیک و غیر ایتالیک بودن؛ عدم استفاده از گیومه (کوتیشن)؛ درج کامل اسامی مراجع (مجلات) و نه اختصاری؛ درج تاریخ دسترسی به صفحات اینترنتی؛ 0.5 سانتی‌متر فاصله Hanging از تنظیمات پاراگراف؛ رعایت قواعد نگارشی نظیر فاصله گذاری و فونت یکدست؛ درج عبارت (in Persian) پس از نقطه انتهای مراجع ترجمه شده از فارسی و... توجه فرمایید. همچنین در صورت در دسترس بودن کد DOI درج آن در انتهای هر مرجع اکیداً توصیه می‌گردد.

مشابهت‌یاب

 1. نشریه علمی انرژی‌های تجدیدپذیر و نو از همیاب برای مشابهت‌یابی فارسی بهره می‌برد. مشابهت‌یابی فارسی توسط خود نشریه در زمان ثبت مقاله انجام می‌شود و نیاز به اقدام یا صرف هزینه توسط نویسندگان نیست.

برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل تعهد به اصول اخلاقی انتشار، تعارض منافع و واگذاری حق انتشار مقاله اینجا را کلیک کنید.