اخبار نشریه

با کمال افتخار به استحضار می رساند نشریه علمی انرژی های تجدیدپذیر و نو در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به کسب رتبه الف نائل آمده است.