فرایند پذیرش مقالات

پذیرش مقالات در فصلنامه"انرژی های تجدیدپذیر و نو" منوط به تایید توسط هیات داوران نشریه است. نگارندگان باید مطالب و یادداشت های تخصصی خویش را در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نو در قالب "مقاله کامل علمی" تنظیم نمایید. قالب پیش نویس مطالب ارسالی از منوی "راهنمای نویسندگان" سایت قابل دانلود می باشد. لازم به ذکر است تمامی مطالب باید در قالب پیش نویس مورد تایید نشریه، تنظیم شده باشند. نشریه از پذیرفتن مقالاتی که مطابق با قالب پیش­ نویس مقالات تهیه نشده باشند، معذور است و این مقالات بدون واردشدن به فرایند داوری به نویسنده مسوول، عودت داده می­شوند. مقالات دریافتی جهت پذیرش حداقل باید نظر مثبت دو داور متخصص در حوزه موضوع مقاله را داشته و نگارندگان مقالات ملزم به اعمال اصلاحات پیشنهادی از سوی داوران خواهند بود.

 

برای مشاهده فلوچارت فرآیند پذیرش مقالات اینجا را کلیک کنید.