بانک ها و نمایه نامه ها

نشریه علمی انرژی‌های تجدیدپذیر و نو در پایگاه‌های علمی متعدد داخلی و بین‌المللی نمایه شده است. برخی از این نمایه‌ها مانند CABI، CAS، J-Gate  و... حق‌الاشتراکی هستند، بنابراین جستجو در آن‌ها نیازمند عضویت و پرداخت هزینه است اما جستجو در این پایگاه‌ها از طریق سامانه‌های مراکز دانشگاهی و پژوهشی عضو نیز امکان‌پذیر است.