پرسش‌های متداول

مقاله به چه فرمتی ارسال شود

مقاله فقط با فرمت ورد قابل پذیرش است

حداکثر تعداد صفحات مقاله

حد اکثر 10 صفحه

آیا برای چاپ مقالات هزینه ای از نگارندگان دریافت می دارد؟

بله. نویسنده بعد از پذیرش نهایی مقاله بایستی مبلغ 5000000 ریال جهت هزینه های مشابهت یابی، DOI، چاپ و انتشار واریز کند، و در سامانه نشریه بارگذاری نماید. ( شماره حساب و شماره کارت جهت واریز وجه : شماره حساب : 0107158324، شماره کارت : 5859837013868894 بانک تجارت، شعبه بلوار ناهید کد 363 می باشد.)

چه موضوعاتی در این نشریه اولویت دارد؟

مقالاتی در زمینه موضوع نشریه که دارای نوآوری و مطلب نو باشد در اولویت می باشند