پرسش‌های متداول

مقاله به چه فرمتی ارسال شود

مقاله فقط با فرمت ورد قابل پذیرش است

حداکثر تعداد صفحات مقاله

حد اکثر 12 صفحه

آیا این نشریه برای چاپ مقالات هزینه ای از نگارندگان دریافت می دارد؟

بله. بابت خرید کد DOI از موسسه مربوطه، توسط نشریه، لازم است نویسندگان پس از پذیرش نهایی مقاله و دریافت نامه رسمی پرداخت هزینه DOI، نسبت به پرداخت معادل ریالی 8 دلار اقدام نمایند.

چه موضوعاتی در این نشریه اولویت دارد؟

مقالاتی در زمینه موضوع نشریه که دارای نوآوری و مطلب نو باشد در اولویت می باشند