پرسش‌های متداول

مقاله به چه فرمتی ارسال شود

مقاله فقط با فرمت ورد قابل پذیرش است

حداکثر تعداد صفحات مقاله

حد اکثر 12 صفحه

آیا این نشریه برای چاپ مقالات هزینه ای از نگارندگان دریافت می دارد؟

خیر، این نشریه به طور رایگان مقالات را به چاپ می رساند.

چه موضوعاتی در این نشریه اولویت دارد؟

مقالاتی در زمینه موضوع نشریه که دارای نوآوری و مطلب نو باشد در اولویت می باشند