دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1399، صفحه 1-132 
راهبرد استفاده از انرژی بادی در مناطق شهری توسط توربین‌ های بادی محور عمودی هیبریدی

صفحه 65-73

نیما ابوفاضلی؛ پویان هاشمی طاری؛ رقیه گوگ‌ساز قوچانی؛ مجید زندی