تحلیلی بر آینده‌ی انرژی جهان، از تاریکی نفت تا روشنایی انرژی‌های نو مطالعه موردی در زمینه فرصت‌ها و چالش‌های ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی و انرژی، دانشگاه صنعتی قوچان

2 مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی قوچان

3 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی قوچان

چکیده

نفت ابزاری که روزگاری قدرت و تکنولوژی را به جهان هدیه داد، امروزه آماده است تا نابودی دنیا را رقم بزند. ماده‌ای که با به‌کارگیری‌ آن دنیایی مدرن را ایجاد کردیم، اما خود در حال نابودی دنیای ماست. در این مقاله تلاش شد تا به خوبی برایمان روشن شود دنیای امروز تا چه میزان نیازمند تغییر استفاده از این ماده است. تغییری که نفت را از جایگاه سوخت مصرفی به جایگاه ماده‌ی اولیه برای ساخت کالا‌ها تغییر می‌دهد. سپس راه‌کارهای عملی برای آینده‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار که متکی بر سه فاکتور محیط زیست، اقتصاد و دیدگاه اجتماعی استوار است، پرداخته شود. در این میان انرژی‌های خورشیدی، بیودیزل، آبی و زمین گرمایی بررسی شده و مشخص شد برای تولید 2/175 تراوات ساعت برق به روش سنتی، به 107×185/8 تن زغال‌سنگ نیاز است. در صورت استفاده از زغال سنگ 091/234 مگاتن دی‌اکسیدکربن وارد جو خواهد شد. با تولید برق با استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توان حدود 20 درصد از تقاضای انرژی را تامین کرد و بیش از 40 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به تولید انرژی را کاهش داد. میزان مصرف انرژی برق در ایران برابر با 2۵۵،۰۰۰،۰۰۰ مگاوات ساعت می‌باشد که نیروگاه خورشیدی سالانه ۱۸۹۸۶۵۸ مگاوات ساعت انرژی تولید و سالانه به میزان ۱۸۴۶۴2۶ مگاوات ساعت برق به شبکه تزریق می‌کند.

کلیدواژه‌ها


[1] رضا طاهری، از مروارید تا نفت (تاریخ خلیج فارس) از بندر سیراف تا کنگان و عسلویه، نشر نخستین، 1393.
[2] Behrens, Paul. "Diplomatic Interference and Competing Interests in International Law." The British Yearbook of International Law 82, no. 1 (2012): 178-247.
[3] Vandewalle, Dirk. Libya since independence: oil and state-building. Cornell University Press, 2018.
[4] کاشانی اصل، کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در برنامه ریزی شهری با رویکرد ارتقای شرایط زیست محیطی، اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران، سازمان بسیج شهرداری تهران، ۱۳۹۷.
[5] Davis, Stacy C., Susan W. Diegel, and Robert G. Boundy. Transportation energy data book. No. ORNL-6984. Oak Ridge National Laboratory, 2009.
[6] Sinclair, Stuart, and Paul Hallwood. Oil, debt and development: OPEC in the Third World. Routledge, 2016.
[7] Licklider, Roy E. Political Power and the Arab Oil Weapon: The Experience of Five Industrial Nations. Vol. 21. Univ of California Press, 1988.
[9] Beard, Charles. An economic interpretation of the Constitution of the United States. Routledge, 2017.
[10] Stauter-Halsted, Keely. "Frank Alison Fleig. Oil Empire: Visions of Prosperity in Austrian Galicia. Cambridge: Harvard University Press, 2005. Pp. 343, illus., charts, maps." Austrian History Yearbook 38 (2007): 255-256.
[11] هادی هزاوه ای، بررسی روش‌های جدید استخراج و تولید نفت از سنگهای نفتی. اکتشاف و تولید، نشریه تخصصی شرکت ملی نفت ایران، مهر ۸۷.
[12] Hyne, Norman J. Nontechnical guide to petroleum geology, exploration, drilling, and production. PennWell Books, 2012.
[13] Russell, Loris S. "A Heritage of Light: Lamps and Lighting in the Early Canadian Home." (2003).
[14] Lazkano, Nøstbakken, Pelli. From Fossil Fuels to Renewables: The Role of Electricity Storage, European Economic, 2017, vol 99, pp 113-129
[15] Kahia M, Ben Jebli M, Analysis of the impact of renewable energy consumption and economic growth on carbon dioxide emissions in 12 MENA countries, Clean Technologies and Environmental Policy, 2019, vol 21, PP 871–885
[16] BentSørensen., "A history of renewable energy technology", Energy Policy, 1991.
[17] Treibs, Alfred. "Chlorophyll‐und Häminderivate in organischen Mineralstoffen." Angewandte Chemie 49, no. 38 (1936): 682-686.
[18] Boyle, Godfrey. "Renewable energy." Renewable Energy, by Edited by Godfrey Boyle, pp. 456. Oxford University Press, May 2004. ISBN-10: 0199261784. ISBN-13: 9780199261789 (2004): 456.
[19] شیخ بیکلو اسلام بابک، سخن صفت تهمینه، استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر، یکی از روش­های سازگاری با تغییر اقلیم در ایران، چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، تهران، انجمن جغرافیایی ایران، 1398.
[20] Marques A, Fuinhas J, Have fossil fuels been substituted by renewables? An empirical assessment for 10 European countries, Energy Policy, 2018, vol 116, pp 257–265.
[21] Khan, Mohammed Mumtaz A., Nasiru I. Ibrahim, I. M. Mahbubul, Hafiz Muhammad Ali, R. Saidur, and Fahad A. Al-Sulaiman. "Evaluation of solar collector designs with integrated latent heat thermal energy storage: a review." Solar Energy 166 (2018): 334-350.
[22] Kaldellis, John K., and Dimitris Zafirakis. "The wind energy (r) evolution: A short review of a long history." Renewable energy 36, no. 7 (2011): 1887-1901.
[23] Jones, Michael B., Frank Kansiime, and Matthew J. Saunders. "The potential use of papyrus (Cyperus papyrus L.) wetlands as a source of biomass energy for sub‐Saharan Africa." GCB Bioenergy 10, no. 1 (2018): 4-11.
[24] Vaughan, Naomi E., Clair Gough, Sarah Mander, Emma W. Littleton, Andrew Welfle, David EHJ Gernaat, and Detlef P. Van Vuuren. "Evaluating the use of biomass energy with carbon capture and storage in low emission scenarios." Environmental Research Letters 13, no. 4 (2018): 044014.
[25] Iman-Eini, Hossein, David Frey, Seddik Bacha, Cedric Boudinet, and Jean-Luc Schanen. "Evaluation of loss effect on optimum operation of variable speed micro-hydropower energy conversion systems." Renewable energy 131 (2019): 1022-1034.
[26] Jamalmanesh, Arash. "Prediction of hydropower energy price using Gómes-Maravall seasonal model." (2018).
[27] پدرام ناصحی، مجتبی ساعی مقدم ، بررسی بیودیزل به عنوان سوخت مصرفی در موتورهای درونسوز دیزلی و ارزیابی استفاده از آن در ایران، هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، 1396.
[28] Ghazali, Wan Nor Maawa Wan, Rizalman Mamat, H. H. Masjuki, and Gholamhassan Najafi. "Effects of biodiesel from different feedstocks on engine performance and emissions: A review." Renewable and Sustainable Energy Reviews 51 (2015): 585-602.
[29] Demirbas, Ayhan. "Biodiesel production from vegetable oils via catalytic and non-catalytic supercritical methanol transesterification methods." Progress in energy and combustion science 31, no. 5-6 (2005): 466-487.
[30] پدرام ناصحی، ریحانه ایزی، انرژی زمین گرمایی و تولید برق در ایران ، تحلیل تحولات استفاده از این انرژی در ایران بر اساس چشم انداز سال 1404، دومین کنفرانس ملی زیر ساخت­های انرژی ، مهندسی برق و نانو فناوری 1397.
[31] Lu, Shyi-Min. "A global review of enhanced geothermal system (EGS)." Renewable and Sustainable Energy Reviews 81 (2018): 2902-2921.
[32] Bertani, Ruggero. "Geothermal power generation in the world 2005–2010 update report." geothermics 41 (2012): 1-29.
[33]پوردربانی, راضیه, علی بابا, معصومه. (1398). 'مروری بر مدیریت مصرف انرژی زمین­گرمایی کم عمق در جهان تا سال 2015', دو فصلنامه انرژی های تجدیدپذیر و نو, 6(1), صفحه 65-73.
[34] Reichler, Thomas, and Piret Plink-Bjorklund. "Global hotspots of river erosion under global warming." In EGU General Assembly Conference Abstracts, vol. 20, p. 1898. 2018.
[35] Chang B, Starcher K, Evaluation of Wind and Solar Energy Investments in Texas, Renewable Energy, 2019, VOL 132, PP 1348-1359
[36]گزارش صنعت برق ایران 1396
[37] موسوی رینه, سیده مهسا؛ حسین یوسفی و مهناز ابوالقاسمی، ۱۳۹۸، مروری بر هزینه های محیط زیستی تولید برق با تاکید بر انرژی های تجدیدپذیر، دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو 6، صفحه 110-119.