دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، مهر 1399، صفحه 1-138 

مقاله ترویجی

معرفی فناوری و بررسی توسعه جهانی نیروگاه‌های خورشیدی شناور

صفحه 1-11

سید کاظم ساداتی؛ آنالی داهیم؛ محمود گلابچی


مروری بر مواد با قابلیت جذب و ذخیره‌سازی هیدروژن

صفحه 12-18

آروین تقی زاده تبریزی؛ حسین آقاجانی؛ فرهاد فرهنگ لاله


مقاله پژوهشی

تجزیه و تحلیل انرژی مجتمع فرهنگی ورزشی و استخر شرکت گاز استان آذربایجان غربی

صفحه 35-45

وحید بیگ زاده؛ شهرام خلیل آریا؛ محمدعلی شریفان؛ قادر علیزاده؛ سامان قره پاشا؛ علی محمودی؛ عطا چیت ساز


مقاله ترویجی

سیستم‌های انرژی هوشمند، مسیری به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

صفحه 58-67

محمدمهدی رضایی؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی


مقاله پژوهشی

مروری بر جایگاه و نقش انرژی‌های تجدید پذیر در توسعه سیستم‌های انرژی هوشمند

صفحه 81-86

یونس نوراللهی؛ امین عباس گلشن فرد؛ حسین یوسفی؛ شیوا انصاریپور


مقاله ترویجی

روش های ذخیره انرژی های تجدید پذیر در منابع آبی

صفحه 97-103

حسین یوسفی؛ شقایق دانه کار