معرفی فناوری و بررسی توسعه جهانی نیروگاه‌های خورشیدی شناور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 دانشگاه پارس

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت و ساخت، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

افزایش استفاده از برق، کاهش منابع فسیلی و همچنین توجه به مسائل زیست محیطی در سال‌های اخیر منجر به آن شده است که استفاده از سیستم‌های فوتوولتائیک افزایش یابد. نیروگاه‌های خورشیدی شناور یکی کاربردهای فتوولتائیک‌های خورشیدی می‌باشند که در سال‌های اخیر به دلیل عملکرد بهتر صفحات فتوولتائیک ناشی از خنکی آب و کاهش تبخیر آب ناشی از گسترده شده این نیروگاه‌ها روی سدها و کانال‌ها به شدت توسعه یافته‌اند. در این مقاله جهت معرفی فناوری نیروگاه‌های خورشیدی شناور، مزایا و معایب نیروگاه‌های خورشیدی مختلف بویژه نیروگاه خورشیدی شناور، مکانیزم نیروگاه‌های خورشیدی شناور و تجهیزات مورد استفاده در آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه جهت بررسی آینده و بازار نیروگاه‌های خورشیدی شناور، مطالعه دقیقی روی نیروگاه‌های خورشیدی شناور موجود در جهان انجام شده است و بازیگران اصلی این عرصه و کشورهای فعال در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با توجه به مزایای چشمگیر نیروگاه‌های خورشیدی شناور نسبت به سایر نیروگاه‌های خورشیدی و همچنین مطالعه بازار مربوط به آن، انتظار می‌رود که راه اندازی این نوع نیروگاه‌ها در سال‌های آتی در سراسر جهان رشد چشگیری داشته باشند. در کشور ما نیز بدلیل وجود سدها، دریاچه‌ها و دریا از شمال تا جنوب کشور و تابش مناسب خورشید بر سطح آنها پتانسیل توسعه این نوع نیروگاه‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Alok Sahu, Neha Yadav, K. Sudhakar. “Floating photovoltaic power plant: A review”, 2016.
[2] Young-Kwan Choi, Ph.D. “A Study on Power Generation Analysis of Floating PV System Considering Environmental Impact”, 2014.
[3] Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd. http://pv-float.com/english/
[4] REN21. Renewables 2017 Global Status Report , 2017.
[5] McKay, Abe. "Floatovoltaics: Quantifying the Benefits of a Hydro-Solar Power Fusion" (2013). Pomona Senior Theses. Paper 74. http://scholarship.claremont.edu/pomona_theses/74, retrieved July 16, 2017.
[6] Kim Trapani and Miguel Redón Santafé. “A review of floating photovoltaic installations: 2007–2013”, 2014.
[7] http://solaroutreach.org/2015/02/23/floatovoltaics/#, retrieved July 16, 2017.
[9] NREL.https://www.nrel.gov/tech_deployment/state_local_gover ments/blog/wpcontent/uploads/2017/01/FloatingSolar-InstalledCapacity1.jpg, retrieved July 16, 2017.
[10] Solar Asset Management. http://www.solarassetmanagement.us/downloadfloating-plants overview, retrieved July 16, 2017.
[11] http://energy.korea.com/archives/55741, retrieved July 16, 2017.
[13] IRENA. “Letting in the light: How solar photovoltaics will revolutionize the electricity system”, 2016.
[14] IRENA. “REthinking Energy 2014: Towards a new power system”, 2014.
[16] Credence Research. “Floating Solar Panels Market – Growth, Share, Opportunities, Competitive Analysis, and Forecast 2015 – 2022”, 2016.
[17] Grand View Research. “Floating Solar Panels Market Size & Share, Industry Report, 2014-2025”, 2017.
[18] Ciel & Terre. “Our references the floating solar expert with Hydrelio® technology”, 2017.
[19] Ciel & Terre. “Company profile, the floating solar expert”, 2017.