تجزیه و تحلیل انرژی مجتمع فرهنگی ورزشی و استخر شرکت گاز استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

2 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 مسئول پشتیبانی نیرو و تاسیسات، مهندسی مکانیک، شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی، ارومیه

4 رئیس امور پژوهش، مهندسی شیمی، شرکت گاز استان آذربایجان غربی، ارومیه

5 مسئول امور مهندسی، مهندسی مکانیک، شرکت گاز استان آذربایجان غربی، ارومیه

6 مسئول پروژه‌های ساختمانی، مهندسی عمران، شرکت گاز استان آذربایجان غربی، ارومیه

7 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

در این مقاله‏‌، تجزیه و تحلیل جامع انرژی برای مجتمع فرهنگی ورزشی و استخر شنای شرکت گاز استان آذربایجان غربی انجام شده است. تجزیه و تحلیل‌های انرژی به منظور مشخص کردن اتلافات انرژی در مجتمع و ارزیابی عملکرد آن انجام شده است. هدف اصلی این مقاله، تجزیه و تحلیل انرژی بخش‌های مختلف مجتمع و مشخص کردن بخش‌هایی است که بیش‌ترین اتلافات انرژی را دارند. برای مدل‌سازی مجتمع از نرم‌افزار دیزاین بیلدر استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیش‌ترین مقدار اتلافات انرژی در استخر شنا و به دلیل تبخیر سطحی روی می‌دهد. همچنین، نشان داده شده که در مورد مجتمع و استخر شنا، بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های موجود می‌تواند مصرف انرژی مجتمع را حداقل 20% در سال کاهش دهد و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها گردد. در خاتمه هم نویسندگان مقاله استفاده از سلول‌های فتوولتائیک برای تولید برق و استفاده از گردآورنده خورشیدی صفحه تخت برای گرمایش آب استخر مجتمع فرهنگی، ورزشی شرکت گاز آذربایجان غربی را پیشنهاد داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


[1] E.Fuentes, L.Arce, J.Salom, A review of domestic hot water consumption profiles for application in systems and buildings energy performance analysis, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 81, No. 1, pp. 1530-1547, 2018.
[2]  I.S.Marinopoulos, K.L.Katsifarakis, Optimization of energy and Water Management of swimming pools. A case Study in Thessaloniki, Greece, Procedia Environmental Sciences, Vol. 38, No. 1, pp. 773-780, 2017.
[3]  F.Zuccari, A.Santiangeli, F.Orecchini, Energy analysis of swimming pools for sports activities: cost effective solutions for efficiency improvement, Energy Procedia, Vol. 126, No. 1, pp. 123-130, 2017.
[4]  Jun Guan, Natasa Nord, Shuqin Chen, Energy planning of university campus building complex: Energy usage and coincidental analysis of individual buildings with a case study, Energy and Buildings, Vol. 124, No. 1, pp. 99-111, 2016.
[5]  Gian Paolo Barbetta, Paolo Canino, Stefano Cima, The impact of energy audits on energy efficiency investment of public owners. Evidence from Italy, Energy, Vol. 93, No. 1, pp. 1199-1209, 2015.
[6]  Wolfgang Kampel, B.A, Amund Bruland, Energy-use in Norwegian swimming halls, Energy and Buildings, Vol. 59, No. 1, pp. 181-186, 2013.
[7]  M.ghafuoryan, 2nd International Conference & 3rd National Conference on New Technologies Application in Engineering, Vol. 49, No. 1, pp. 306–309, 2016.
[8] Mirza M.Shah, Improved method for calculating evaporation from indoor water pools, Energy and Buildings, Vol. 49, No. 1, pp. 306-309, 2012.
[9]  Ashrae Handbook, HVAC Applications. ASHRAE, Atlanta, GA, 2007.
 [10] راهنمای انجام ممیزی انرژی سریع در ساختمان، پرتال سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
[11] Lund, John W. Design considerations for pools and spas (natatoriums). GHC bulletin, September 2000.