دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، فروردین 1402، صفحه 1-211 
تحلیل انرژی و اگزرژی یک چیلر تراکمی و جذبی کوپل شده با انرژی خورشیدی

صفحه 122-137

10.52547/jrenew.10.1.122

سید آرش سید شمس طالقانی؛ امیر ثنایی؛ جاماسب پیرکندی؛ سهیلا عبدالهی پور