دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، دی 1395، صفحه 1-87 
بررسی و مقایسه عملکرد نسل‌های مختلف سلول‌های خورشیدی

صفحه 45-56

شیوا سالم؛ کیوان مختاری؛ احمد تقی زاده دامنابی


طراحی و تحلیل عملکرد توربین کوچک باد با ایرفویل ترکیبی

صفحه 65-73

شهریار کوراوند؛ بهنام معتکف ایمانی؛ علی ماشاءاله کرمانی