بهینه سازی طرح و سیستم کنترل کلکتورهای سهموی خطی مورد استفاده در سرمایش ساختمان خورشیدی پژوهشگاه مواد و انرژی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی ، کرج

2 کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر ، پژوهشگاه مواد و انرژی ، کرج

3 مربی و عضو هیئت علمی پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی ، کرج

چکیده

کاربری انرژی خورشیدی به منظور تامین آب گرم مصرفی، گرمایش و سرمایش فضاها در ایران در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، دو دستگاه چیلر جذبی خورشیدی به ظرفیت هر کدام 20 تن تبرید که برای ساختمان خورشیدی با زیربنای تقریبا 1400 متر مربع در پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در مشکین دشت کرج طراحی شده بود، مورد بهینه سازی قرار گرفت و سیستم های کنترلی برای بهبود عملکرد سیستم به آن اضافه گردید. این پژوهش نشان می دهد که سازگارترین نوع چیلر جذبی خورشیدی، چیلر جذبی تک اثره با تغذیه آبگرم و مناسب ترین گردآور خورشیدی جهت کاربری سرمایش، کلکتورهای سهموی خطی می باشند . توان ژنراتور هرکدام از چیلرهای جذبی تک اثره 108 کیلووات می باشد که با استفاده از 262 متر مربع کلکتور سهموی خطی مدل PTC 3000 ساخت شرکت سولیتم ترکیه، توان مورد نیاز تامین خواهد شد. دو دستگاه برج خنک کن و مخزن ذخیره به ظرفیت 28000 لیتر برای سامانه در نظر گرفته شده است. با محاسبات انجام شده، این سامانه توانایی برطرف کردن نیاز سامانه سرمایش برای 6 تا 8 ساعت در اوج فصل گرما را دارد. کلکتورهای طراحی شده می توانند راندمان حرارتی تا 62 درصد داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


[1] گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1393.
[2]M. Ishimatsu,Yazaki co, advanced absorption chillers:utilization of various heat energies for airconditioning.1 st European conference on Polygeneration.
[3]M. Aminzadeh, Design and feasibility of using parabolic trough collector in cooling of MERC solar building ,3rd solar international conference.
[4]S.k. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, Mc Graw-H. K, Second edition, 2001.
[5]G. Heidarinejad, M. Heidarinejad, Sh. Delfani, Outdoor design conditions data for the cities of Iran.
[6]K. Mohammadi, H. Khorasanizadeh, A review of solar radiation on vertically mounted solar surfaces and proper azimuth angles in six Iranian major cities, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 47 (1), Mar 2015.
[7]A. Shirazi, R.A. Taylor, S.D. White, G.L. Morrison, A systematic parametric study and feasibility assessment of solar-assisted single-effect, double-effect, and triple-effect absorption chillers for heating and cooling applications, Energy procedia, Vol. 91, pp. 844-856, Jun 2016.
[8]R.Z. Wang, T.S. Ge, C.J. Chen, Q. Ma, Z.Q. Xiong, Solar sorption cooling systems for residential applications: Options and guidelines, International Journal of Refrigeration 32(4), pp.638-660 , June 2009.
[9]O.F. Adeoye, O. Aodeji, Parametric Evaluation of a Parabolic Trough Solar Collector, Journal of Energy Technologies and Policy, Vol.4(4), pp. 48-56, 2014.