دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، شهریور 1397، صفحه 1-99 

مقاله پژوهشی

2. مدلسازی ریاضی خشک کردن شوید و تاثیر شرایط مختلف جوی بر راندمان خشک کن هیبریدی-خورشدی

صفحه 9-14

اسماعیل میرزایی قلعه؛ حامد کرمی؛ علی نجات لرستانی


مقاله پژوهشی

4. بررسی تجربی کارایی کلکتورهای سه بعدی ثابت و صفحه تخت خورشیدی

صفحه 21-30

مجتبی مروج؛ امیر رضا نقره آبادی؛ ابراهیم حاجی دولو


5. پتانسیل‌سنجی تبدیل انرژی امواج توسط دستگاه Mighty whale در دریای خزر

صفحه 31-40

محمدحسین جهانگیر؛ امیر جدی‌پور اقدم؛ یونس نوراللهی