پتانسیل‌سنجی تبدیل انرژی امواج توسط دستگاه Mighty whale در دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

3 گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران

چکیده

Mighty whale یک دستگاه شناور مبدل انرژی است که بر پایه موج اقیانوس‌ها طراحی شده‌است. این دستگاه به وسیله چند توربین و محفظه هوا انرژی موج را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. از ویژگی‌های این دستگاه که باعث رونق صنایع ساحلی می‌شود، توانایی نصب آن در ساحل می‌باشد. برای جلوگیری از حرکت دستگاه بر‌روی آب آن را با استفاده از کابل و زنجیر در جای خود نگه می‌دارند. اولین نمونه آزمایشیMighty whale توسط کشور ژاپن طی سال‌های 1998‌ تا 2000‌میلادی طراحی و به بهره‌برداری رسید که نتیجه آن تولید الکتریسیته به مقدار 65/83 مگاوات یا 37/6 کیلووات به ازای هر ساعت در طول 731روز بود. در این مقاله قصد داریم تا علاوه بر توضیح روند نصب و بهره‌برداری نمونه اولیه دستگاه، با کمک اطلاعات تهیه شده توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و همچنین روابط محاسباتی حاصل از بهرهبرداری نمونه اولیه دستگاه به بررسی شرایط امواج در دوایستگاه نکا و امیرآباد واقع در دریای خزر بپردازیم. نتایج حاصله نشانگر شرایط مناسب امواج در ایستگاه نکا جهت بهره‌برداریMighty whale میباشد که بدلیل مناسب بودن پارامترهای موج نظیر ارتفاع و دوره زمانی در آن محل است. همچنین بازدهی این دستگاه را در منطقه امیر‌آباد پایین ارزیابی شدهاست.

کلیدواژه‌ها


1-       مراجع

 [1] Y. Washio, The Offshore Floating Type Wave Power Device “Mighty Whale” and Its Multi-Purpose   Utilization, Proceedings of the 6‘h International Symposium on Marine Engineering, 2000, pp. 91-97.
[2] Y. Washio, H. Osawa, Y. Nagata, F. Fujii, H. Furuyama and T. Fujita, The offshore Floating Type Wave  Power Device “Mighty Whale” Open Sea Tests, Proceedings of the10” International Offshore and Polar Engineering Conference,      Vol. I ,2000, pp. 373-380.
[3] T. Setoguch, Report on Model Test of Wells Turbine for The Mighty Whale (Further Experiments), 1998.
 [4] Y. Washio, H. Osawa, Y. Nagata, F. Fujii, H. Furuyama and T. Fujita, The offshore Floating Type Wave Power Device “Mighty Whale” Open Sea Tests; Part1 : An overview of experimental system and the mooring operations, JAMSTECTR N0.40,2000, pp. 1-17.
[5] Y. Washio, H. Osawa, Y. Nagata, F. Fujii and T. Fujita, The offshore Floating Type Wave Power Device “Mighty Whale” Open Sea Tests - Characteristics of Wave Energy Absorption, Proceedings of JSES I JWEA Joint Conference, 2000, pp. 449-452.
[6] Yukihisa Washio, Hiroyuki Osawa, Teruhisa Ogata, The Open Sea Tests of The Offshore Floating Type Wave Power Device “Mighty Whale” Characteristics of Wave Energy Absorption and Power Generation , Japan Marine Science and Technology Center2-1 5 Natsushima-cho Yokosuka 237-0061 Japa.
[7] http://www.satba.gov.ir/pt/wind/capacity.
[8] http://www.takesteps.org.
[9] Bijun Wu, Tianxiang Chen, Jiaqiang Jianga , Gang Lia, Yunqiu Zhang, Yin Ye, Economic assessment of wave power boat based on the performance of “Mighty Whale” and BBDB, elsvier, 2017.