مروری بر مدلسازی و بهینه‌سازی سیستم‌های تولید توان هیبریدی بر پایه توربین بادی با استفاده از نرم‌افزار HOMER در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

3 استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده

کاهش منابع فسیلی، رشد روز افزون قیمت نفت و گاز طبیعی و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان منبعی نامحدود، رایگان، تمیز و سازگار با محیط زیست شده است. با توجه به وسعت مناطق بادخیز در ایران بستر مناسبی جهت بهره‌مندی از انرژی باد به عنوان منبعی در دسترس، نامحدود و سازگار با محیط زیست فراهم می‌باشد. متغیر بودن سرعت وزش باد و به تبع آن تصادفی بودن ماهیت توان تولیدی توربین‌های بادی، متخصصان این حوزه را بر آن داشته است که با هیبرید انرژی بادی با سایر منابع انرژی به تأمین پایدار و دائمی بار مصرفی بپردازند. در این راستا از سال ۱۳۸۶ تا کنون مطالعات بسیاری پیرامون مدلسازی و بهینه‌سازی سیستم‌های تولید توان هیبریدی بر پایه توربین بادی در ایران انجام شده و نرم‌افزار HOMER به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مدلسازی این نوع سیستم‌ها مورد اقبال وسیع طراحان ایرانی قرار گرفته است. تحقیق حاضر به مرور و واکاوی مطالعات بومی مذکور می‌پردازد. بررسی‌ها حاکی از آن است که بیش از نیمی از پژوهش‌های منتشر شده، به چگونگی تأمین توان مصرفی با استفاده از سیستم‌ هیبریدی بادی، خورشیدی و ژنراتور پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


1-       مآخذ
[1] J. Ding, M. Kamgarpour, S. Summers, A. Abate, J. Lygeros, C. Tomlin, A Stochastic Games Framework for Verification and Control of Discrete Time Stochastic Hybrid Systems, Automatica, Vol. 49, No. 9, pp. 865-874, 2013.
[2] محمد امین عباس‌زاده، مدلسازی و آنالیز فنی- اقتصادی سیستم تولید توان هیبریدی بر پایه توربین بادی، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1396.
[3] W. Zhou, H. Yang, Z. Fang, Battery Behavior Prediction and Battery Working States Analysis of a Hybrid Solar–Wind Power Generation System, Renew Energy, Vol. 33, No. 6, pp. 1413-23, 2008.
 [4] S. Diafa, M. Belhamelb, M. Haddadic, A. Louchea, Technical and Economic Assessment of Hybrid Photovoltaic/Wind System with Battery Storage in Corsica Island, Energy Policy, Vol. 36, No. 2, pp. 743-54, 2008.
[5] R. Sarrias, L. M. Femandez, C. A. Garcia, F. Jurado, Coordinate Operation of Power Sources in a Doubly-Fed Induction Generator Wind Turbine/Battery Hybrid Power System, Journal of Power Sources Vol. 205, pp. 124-366, 2012.
[6] ا. شیرودی، ا. شفیعی و ا. صادقیان، مدلسازی و آنالیز فنی- اقتصادی سیستم هیبریدی فتوولتاییک-باد با ذخیره هیدروژن در سایت طالقان، هفتمین همایش ملی انرژی، ایران، 1388.
[7] م. س. هاشمی، ع. دیدبان و ر. کی‌پور، مدلسازی و کنترل سیستم‌های هیبرید بادی-فتوولتاییک با استفاده از شبکه‌های پتری، چهارمین کنفرانس نیروگاه‌های برق، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، تهران، ایران، 1390.
[8] م. یعقوبی، بررسی کاربردهای مختلف انرژی خورشیدی در ایران با توجه به میزان تابش تخمینی، اولین کنگره بین‌المللی اکوانرژی، تهران، ایران، 1383.
[9] پ. غنی و ر. کاظم‌زاده، بررسی اقتصادی و بهینه‌سازی سیستم هیبرید تولید انرژی مستقل از شبکه، دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران، 1388.
[10] ج. پیرکندی و ر. حربی‎‌منفرد، بررسی کاربرد توربین‌های بادی در سیستم‌های هیبریدی نوین، مجله علمی ترویجی مهندس مکانیک، جلد 100، صفحات 16-24، 1394.
[11] C. Nayar, Innovative Remote Micro-Grid Systems, International Journal of Environment and Sustainability, Vol. 1, No. 3, pp. 53-65, 2012.
[12] M. Datta, T. Senjyn, A. Yona, T. Funabashi, C. Kim, A Frequency - Control Approach by Photovoltaic Generator in a PV–Diesel Hybrid Power System, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 26, No. 2, pp. 559-571, 2011.
[13] ر. غفارپور، س. ب. مظفری و ع. رنجبر، طراحی و بهینه‌سازی یک سیستم ترکیبی فتوولتاییک باتری دیزل ژنراتور به منظور تغذیه یک شبکه دور افتاده جزیره‌ای، نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، جلد 2، صفحات 14-25، 1396.
[14] S. Pelland, D. Turcotte, G. Colgate, A. Swingler, Nemiah Valley Photovoltaic-Diesel Mini-Grid: System Performance and Fuel Saving Based on one Year of Monitored Data, Sustainable Energy, Vol. 3, pp. 167-175, 2012.
[15] M. Dalal-Bachi, Economic Dispatch and Demand Side Management in Diesel Hybrid, Master’s thesis, Concordia University, 2012.
[16] B. Kroposki, K. Burman, J. Keller, A. Kandt, Integrating High Levels of Renewables into the Lanai Electric Grid, NREL, 2012.
[17] A. Pradhan, S. Kar, M. Mohanty, Modeling, Simulation and Economic Analysis of off-Grid Hybrid Renewable Power System for an Un Electrified Village in Odisha, Electrical, Electronics, Signals, Communication and Optimization (EESCO), pp. 1-6, 2015.
[18] B. Tudu, K. Mandal, N. Chakraborty, I. Mukherjee, Stand-alone Hybrid Renewable Energy System-An Alternative to Increased Energy Demand, Control, Instrumentation, Energy & Communication, 2014.
[19] HOMER Online Help, 2017, Available: https://www.homerenergy.com/pdf/HOMER2_2.8_HelpManual.pdf
[20] س. احمدی، م. رضایی میر قائد و ر. روشندل، مدلسازی سیستم ترکیبی توربین بادی- پیل‌سوختی و سهم پیل‌سوختی در تأمین تقاضای الکتریکی در یک منطقه نمونه، نشریه علمی پژوهشی مدیریت انرژی، جلد 2، شماره 3، صفحات 12-19، 1391.
[21] S. Rahimi, M. Meratizaman, S. Monadizadeh, M. Amidpour, Techno-Economic Analysis of Wind Turbine–PEM (Polymer Electrolyte Membrane) Fuel Cell Hybrid System in Stand Alone Area, Energy, Vol. 67, pp. 381-396, 2014.
[22] A. Maleki و A. Askarzadeh, Comparative Study of Artificial Intelligence Techniques for Sizing of a Hydrogen-Based Stand-Alone Photovoltaic/Wind Hybrid System, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 39, No. 19, pp. 9973-9984, 2014.
[23] ا. جلیلوند، ا. روحانی و ح. کرد، طراحی، کنترل و مدیریت انرژی سیستم هیبریدی فتوولتاییک-بادی-پیل‌سوختی برای کاربردهای مستقل از شبکه، چهاردهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، کرمان، ایران، 1388.
[24] N. A. Ahmed, M. Miyatake, A. Al-Othman, Power Fluctuations Suppression of Stand-Alone Hybrid Generation Combining Solar Photovoltaic/Wind Turbine and Fuel Cell Systems, Energy Conversion and Management, Vo. 49, No. 10, pp. 2711-2719, 2008.
[25] HOMER Help, 2017.
[26] A. N. Celik, Techno‐Economic Analysis of Autonomous PV–Wind Hybrid Energy Systems Using Different Sizing Methods, Energy Conversion and Management, Vo. 44, No. 12, pp. 1951-68, 2003.
[27] G. Bakos, N. Tsagas, Techno-economic Assessment of a Hybrid Solar/Wind Installation for Electrical Energy Saving, Energy Build, Vol. 35, No. 2, p. 139–45, 2003.
[28] ص. نوری‌زاده و م. فتوحی فیروز آباد، شبیه‌سازی سیستم‌های قدرت کوچک؛ بخش دوم: شبیه‌سازی، ششمین همایش ملی انرژی، تهران، ایران، 1386.
[29] T. Lambert, P. Gilman, P. Lilienthal, Micro power system modeling with HOMER, Integration of Alternative Sources of Energy, Integration of Alternative Sources of Energy, pp. 379-418, John Wiley & Sons, 2005.
[30] A. Farret, M. Godoy Simoes, Integration of Alternative Sources of Energy, pp. 379-418, Wiley-IEEE Press, 2006.
[31] م. عامری، ا. بنی اسد عسگری، ا. جهانشاهی و ا. یزدانی، امکان‌سنجی استفاده از سیستم بادی-خورشیدی (هیبریدی) برای تأمین انرژی الکتریکی در استان کرمان، ششمین همایش ملی انرژی، ایران، 1386.
[32] ف. جهانبانی اردکانی، غ. ریاحی دهکردی و م. عابدی، امکان‌سنجی سیستم‌های ترکیبی متصل و مجزا از شبکه در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از نرم‌افزار HOMER، دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، تبریز، ایران، 1388.
[33] ا. زید آبادی نژاد، م. محمدیان و غ. شاهقلیان، امکان‌سنجی اقتصادی برق‌رسانی به روستاهای دور از شبکه سراسری با استفاده از سیستم هیبرید فتوولتاییک-توربین بادی به همراه ردیاب ماکزیمم نقطه توان، نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید، تهران، ایران، 1390.
[34] م. جوادی، ا. جلیلوند، ر. نوروزیان و م. ولی‌زاده، طراحی بهینه و مدیریت هوشمند انرژی سیستم هیبرید مستقل از شبکه برای مناطق روستایی، هشتمین همایش ملی انرژی، کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران، 1390 .
[35] ر. بازیار، خ. ولی‌پور، م. ولی‌زاده و م. ر. جوادی، طراحی بهینه، ارزیابی اقتصادی و مدیریت انرژی سیستم هیبرید فتوولتاییک-بادی برای مصارف خانگی مستقل از شبکه توسط الگوریتم رقابت استعماری، دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه‌سازی انرژی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران، 1390.
[36] م. امینی‌کیا و م. ولیزاده، طراحی و مدیریت هوشمند انرژی سیستم هیبرید شامل نیروگاه تلمبه‌ای، بادی و خورشیدی برای نواحی مستقل از شبکه، اولین کنفرانس بی‌ المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه‌های برق آبی، تهران، ایران، 1390 .
[37] ا. سالم‌نیا و س. م. طالبی، امکان‌سنجی تغذیه‌ی یک خانه مسکونی با تراز انرژی صفر در یک منطقه کویری (مطالعه‌ی موردی شهرستان طبس)، هفدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، تهران، ایران، 1391.
[38] گ. دانشگر مقدم، م. ر. عراقچیان و ف. سمائی، بهره‌وری انرژی در ساختمان هتل با بکارگیری نرم‌افزار ECOTECT و HOMER، دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، ایران، 1391.
[39] م. شهبازی جله کران و ا. آرش، مقایسه اقتصادی سیستم هیبرید باد و خورشید مستقل و متصل به شبکه سراسری جهت تأمین بار شهرستان نمین، چهارمین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، ایران، 1393.
[40] آ. رحیمی و ف. حیدری گندمان، مدیریت تولید و مصرف بهینه انرژی الکتریکی با استفاده از سیستم‌های ترکیبی فتوولتاییک، بادی و سیستم ذخیره باتری، کنفرانس ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی، مازندران، ایران، 1393.
[41] ع. حیدری، ع. عسگرزاده و م. ایرانمنش، طراحی و اندازه‌یابی سیستم ترکیبی فتوولتاییک/ باد/ باتری برای کاربردهای مستقل از شبکه با استفاده از نرم‌افزار HOMER، چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، کرمان، ایران، 1393.
[42] ح. گلبو و ح. فخاری‌زاده، طراحی سیستم بهینه ترکیبی توربین بادی، آرایه‌های خورشیدی در منطقه یزد، هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد، ایران، 1394.
[43] س. هنرمند و ا. روحانی، طراحی بهینه سیستم تولید همزمان برق و گرما مبتنی بر منابع تجدیدپذیر برای ریز شبکه‌ها، پنجمین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، ایران، 1394.
[44] م. وحیدیان اردکانی و و. نجاتی، تحلیل فنی و اقتصادی یک نمونه هتل با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، نخستین همایش ملی انرژی، ساختمان و شهر، ساری، ایران، 1394.
[45] ر. اشرفی و ا. اشرفی، پتانسیل‌سنجی استفاده از انرژی‌های نو و طراحی یک نمونه با استفاده از نرم‌افزار HOMER، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق با محوریت انر‌ژی‌های نو، گلستان، ایران، 1394.
[46] ر. مهدی‌پور، ه. فلاح، ع. هاشم‌زاده و س. ستار، طراحی سیستم تولید توان به کمک روش هیبرید باد و خورشید و ذخیره‌سازی آن برای مصارف مسکونی، فصلنامه علمی-ترویجی انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، سال دوم، شماره اول، صفحات 35-40، تابستان 1394.
[47] س. باباخانی و آ. باغرامیان، طراحی بهینه و مدیریت هوشمند انرژی سیستم هیبرید مستقل از شبکه برای مناطق روستایی، اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، ایران، 1395.
[48] م. عیسی‌زاده، ا. رسولی و م. عزیزی، ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم‌های هیبرید جهت حفاظت خطوط انتقال نفت و گاز، اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، ایران، 1395.
[49] ع. غیرتمند، ر. عفت‌نژاد و م. هدایتی، طراحی سیستم ترکیبی بادی و خورشیدی با ذخیره‌ساز باتری به صورت مستقل از شبکه با استفاده از شبیه‌ساز HOMER، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، تهران، ایران، 1395.
[50] ع. رحمانی‌فر، ارزیابی فنی اقتصادی استفاده از تولید پراکنده برق خورشیدی-بادی در صنایع نفتی، اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی، تهران، ایران، 1396.
[51] آ. جهانگیری و د. میر عباسی، ارزیابی و طراحی نیروگاه بادی- خورشیدی به عنوان یک ریزشبکه، کنفرانس بین‌المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، 1396.
[52] ر. علایی، شبیه‌سازی سیستم تولید توان با هیبرید باد و پیل‌سوختی و باتری، دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس جنوبی، تهران، ایران، 1391.
[53] ف. حسن زاده، ا. حاجی زاده و ف. عباسی، تحلیل و بررسی شرایط عملکردی مختلف در تعیین اندازه اجزا سیستم تولید توان ترکیبی بادی-پیل‌سوختی-ذخیره‌ساز انرژی، سومین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، 1392.
[54] د. راکی‌پور، پتانسیل‌سنجی فنی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و زیست‌توده در شهرهای استان خوزستان با استفاده از نرم‌افزار HOMER، پنجمین کنفرانس ملی نیروگاه‌های برق، اهواز، ایران، 1391.
[55] م. آل بویه، ع. سلامتی و ر. کی‌پور، ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه بادی (مطالعه موردی: منطقه معلمان استان سمنان)، اولین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی، تهران، ایران، 1390.
[56] ر. علی اصغری و ح. احمدی، بررسی اقتصادی نیروگاه بادی با در نظر گرفتن تغییرات احتمالی تعرفه خرید تضمینی برق به همراه مطالعه موردی، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، ایران، 1395.
[57] ا. شاهسوندی، ر. ا. فدایی‌نژاد و م. رشیدی‌نژاد، ارزیابی فنی و بهینه‌سازی اقتصادی استفاده از سیستم‌های ترکیبی دیزل-توربین بادی در منطقه آذربایجان شرقی با استفاده از نرم‌افزار HOMER، اولین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران، 1390.
[58] س. م. میرحسینی، م. جهانگیری و ص. شیخی، امکان‌سنجی استفاده از نیروگاه برق-بادی در مقیاس خانگی در کلانشهر اصفهان به کمک نرم‌افزارهای HOMER و RETSCREEN، دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، 1391.
[59] م. جهانگیری، ص. شیخی و ا. آقایی، بررسی اقتصادی تأمین برق مصرفی خانگی توسط انرژی باد و مقایسه با هزینه شبکه برق، ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران، 1391.
[60] ا. مکتب‌دار، ح. بدرسیمایی، م. جلیلی‌زاده، م. پاکدل و آ. رفیعی، بررسی فنی-اقتصادی و طراحی بهینه سیستم ترکیبی بادی، میکروتوربین و باتری جهت تأمین تقاضای بار، نهمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژی، مشهد، ایران، 1393.
[61] و. تلاوت، ف. نظری هریس، ا. پاک‌نژاد و م. نظری هریس، ارائه روشی به منظور بهینه‌سازی یک سیستم تولیدی ترکیبی بادی-دیزلی و مطالعه موردی در شهر تبریز، دومین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران، تهران، ایران، 1394.
[62] ر. رشیدی و ا. شیرودی، بررسی فنی سیستم انرژی هیبرید فتوولتاییک-باد-پیل‌سوختی و مدلسازی آن با استفاده از نرم‌افزار Homer، اولین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه بیرجند، ایران، 1388.
[63] م. جهانگیری و ا. صداقت، طراحی سیستم ترکیبی پنل خورشیدی، توربین بادی، سیستم هیدروژنی با مطالعه موردی: الیگودرز، ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، ایران، 1391.
[64] ه. خراسانی، م. رشیدی‌نژاد و ا. عبداللهی، بررسی و سایزبندی اقتصادی بهینه سیستم هیبرید تجدیدپذیر در شبکه‌های الکتریکی هوشمند، سومین کنفرانس انرژی و محیط زیست، تهران، ایران، 1392.
[65] ا. ملکی، ف. کی‌نیا و م. عامری، طراحی و بهینه‌سازی سیستم هیبرید فتوولتاییک-بادی-پیل‌سوختی برای کاربردهای مستقل از شبکه، سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، 1392.
[66] م. صفائی، ن. ریاحی و ح. ر. گشایشی، مدیریت و بهره‌وری منابع انرژی در سیستم‌های پست توزیع، اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران، ایران، 1392.
[67] ا. روحانی، ا. روحانی و م. الهی، ارزیابی استراتژی مدیریت توان در سیستم هیبرید PV/Wind/FC برای کاربردهای مستقل از شبکه، اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران، ایران، 1392.
[68] ح. آزاد، راهکار انرژی هیبرید برای مصارف مسکونی در نواحی روستایی و دور از شبکه برق، نهمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژی، مشهد، ایران، 1393.
[69] پ. رضایی نصیرآبادی، پ. بیات و م. رامزی، امکان‌سنجی سیستم ترکیبی پنل خورشیدی و توربین بادی در ساختمان مسکونی در کلانشهر تهران جهت گسترش فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، چهارمین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، ایران، 1393.
[70] ا. محمودآبادی، م. عظیمیان، ش. پی سوره، ب. جعفری و ف. فقیهی، تحلیل اقتصادی تأمین بار توسط انرژی تجدیدپذیر ترکیبی با تأکید بر تحلیل حساسیت آلاینده‌ها، چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم مهندسی، تربت حیدریه، ایران، 1395.
[71] م. ابراهیمی میمند، م. خوارزمی، ف. کی‌نیا، س. اسماعیلی و س. سمیع‌زاده، مطالعه امکان‌سنجی استفاده از یک سیستم هیبرید باد-خورشید-زیست‌توده مستقل از شبکه برای تأمین بخشی از برق مصرفی مجتمع مس سرچشمه، کنفرانس ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی، بابل، 1393.
[72] م. حامدی، ع. شولایی و ه. آقازاده، امکان‌سنجی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در تأمین انرژی بار مستقل از شبکه در منطقه‌ی شمالغرب کشور، نخستین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، بیرجند، ایران، 1388.
[73] ا. شاهسوندی، ر. ا. فدایی‌نژاد و م. رشیدی‌نژاد، طراحی و مدلسازی سیستم بهینه قدرت ترکیبی در منطقه شمالغرب ایران با استفاده از نرم‌افزار VisSim و HOMER، هفدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، تهران، ایران، 1391.
[74] م. عبدالعلی‌پور عدل و ب. مختاری، بررسی و شبیه‌سازی سیستم انرژی هیبرید خورشیدی با بادی- مورد مطالعه: عینالی تبریز، اولین همایش ملی انرژی‌های نو و پاک، همدان، ایران، 1392.
[75] ر. راضی، م. ر. برازش، س. سید مهدوی و م. ح. جاویدی، آنالیز فنی و اقتصادی سیستم‌های ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن جریمه برای گازهای آلاینده در حومه شهر مشهد، سومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، ایران، 1392.
[76] م. مظفری‌نیا و م. مظفری‌لقا، بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم‌های ترکیبی دیزل-توربین بادی-سلول‌های خورشیدی برای مناطق محروم و روستایی با استفاده از نرم‌افزار HOMER، چهارمین همایش منطقه‌ای چالش‌ها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم، کهنوج، ایران، 1392.
[77] م. صدقی دهنوی و س. کاظم‌زاده حنانی، ارزیابی تکنیکی اقتصادی هیبرید توربین بادی، فتوولتاییک و دیزل ژنراتور برای توان‌های مختلف در مشکین شهر، کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد، تهران، ایران، 1393.
[78] ا. ندیمی، مدلسازی و آنالیز فنی و اقتصادی سیستم هیبرید فتوولتاییک-باد برای دانشگاه رازی با نرم‌افزار HOMER، دومین همایش داخلی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، 1393.
[79] س. شاهرخی و م. خوشخو، طراحی بهینه‌ی ریز شبکه بر اساس ارزیابی‌های اقتصادی و زیست محیطی برای کوی دانشگاه تهران، اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، گیلان، ایران، 1393.
[80] م. فیروزی، پ. بیات و م. رامزی، مقایسه اقتصادی و امکان‌سنجی سیستم ترکیبی پنل خورشیدی و توربین بادی در مجتمع تجاری در کلانشهر تهران، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، دانشگاه تهران، ایران، 1393.
[81] م. ر. رضایی، م. ا. بینا، ن. محمد شریفی و م. بیاتی، طراحی یک ریز شبکه هوشمند با استفاده از روش آنالیز سلسله مراتبی، اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، گیلان، ایران، 1393.
[82] پ. رئیسی مهدی‌آبادی و م. رضایی، طراحی نیروگاه ترکیبی تجدیدپذیر مستقل شامل CHP مبتنی بر اقلیم جغرافیایی سیستان و بلوچستان، اولین همایش مهندسی و کامپیوتر شمال کشور، تبریز، ایران، 1393.
[83] م. رضایتی، م. م. محمودی و ب. باغبانیان، بررسی فنی و اقتصادی به کارگیری انواع انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان، نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق، ساوه، ایران، 1393.
[84] س. صلاحی، ب. مظفری و ف. آدابی، طراحی و شبیه‌سازی یک ریز شبکه هیبرید برای روستای بیشه؛ بخش اول: برنامه‌ریزی بهینه، دومین همایش ملی و مدیریت انرژی‌های نو و پاک، همدان، ایران، 1394.
[85] ب. طائل، طراحی سیستم ترکیبی انرژی خانگی به کمک نرم‌افزار HOMER در شهر محلات، اولین کنفرانس بین‌المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، شیراز، ایران، 1394.
[86] ن. حسنی سعدی، م. خواجه حسنی، آ. رضایی و م. زینلی کرمانی، تعیین سایز منابع و اجزاء نیروگاه ترکیبی توربین بادی، دیزلی، آرایه‌های خورشیدی مستقل از شبکه جهت تأمین انرژی بار در سه شهر استان کرمان، کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی، دبی، امارات، 1394.
[87] ا. ندیمی و ف. آدابی، برنامه‌ریزی بهینه و استراتژی بهره‌برداری از یک ریز شبکه هیبرید با حضور منابع تجدیدپذیر، کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، ایران، 1394.
[88] ا. ندیمی و ف. آدابی، برنامه‌ریزی بهینه ریز شبکه هیبرید به منظور کاهش هزینه‌ها و انتشار آلاینده‌ها، کنفرانس بین‌المللی مهندسی و علوم کاربردی، دبی، امارات، 1394.
[89] م. قاسم سلمرودی و ل. حدادی، بررسی و آنالیز اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر در شهرستان رامسر، دومین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران (کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی)، تهران، ایران، 1394.
[90] ن. حسنی سعدی، آ. رضایی، م. زینلی کرمانی و م. ص. زینلی کرمانی، انتخاب بهینه سیستم قدرت ترکیبی و تأثیر خروجی دیزل ژنراتور بر ولتاژ و فرکانس سیستم، کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، ایران، 1394.
[91] ر. همتیان، م. جهانگیری، ر. ریاحی و م. زمانی، امکان‌سنجی و طراحی سیستم ترکیبی انرژی تجدیدپذیر به کمک نرم‌افزار هومر در جزیره کیش، دومین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار، همدان، ایران، 1394.
[92] ش. سانبلی و ص. بهرام‌آرا، امکان‌سنجی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی تجدیدپذیر در تأمین بار یک مجتمع مسکونی، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق با محوریت انرژی‌های نو، گلستان، ایران، 1394.
[93] ا. دخت شمس‌طلب و م. باباجانی، ارزیابی فنی و اقتصادی نصب سیستم‌های مختلط انرژی تصفیه خانه آب شهید نظری کرمانشاه، سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران، ایران، 1394.
[94] ز. ندیمی، ر. ندیمی، آ. علیخانی، م. جهانگیری و ر. قادری، ارزیابی امکان تأمین برق مصرفی یک منزل مسکونی با استفاده از انرژی‌های نو به کمک نرم‌افزار HOMER، کنفرانس بین‌المللی مهندسی و علوم کاربردی، دبی، امارات، 1394.
[95] ش. اسدی و ص. بهرام‌آرا، ارزیابی اقتصادی نصب سیستم‌های مختلط انرژی تجدیدپذیر برای یک دانشگاه، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، استانبول، ترکیه، 1394.
[96] آ. عباسی و م. اعرابی، امکان‌سنجی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین مصارف داخلی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های استان فارس، اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه جیرفت، 1395.
[97] ا. عموپور، ف. مستشاری‌راد، ر. خانه زرین و ع. نورمحمدی، تعیین مدل سیستم ترکیبی با نرم‌افزار هومر، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، رودسر، ایران، 1395.
[98] ر. ا. صادقی، ص. بهرام‌آرا و ع. راستگو، ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم‌های مختلط انرژی در شرکت صنایع سیمان غرب استان کرمانشاه، سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در مهندسی برق، تهران، ایران، 1395.
[99] م. ذهبی‌زاده، م. جورابیان و س. ا. مرتضوی، طراحی و عملکرد بهینه سیستم تولید پراکنده در ریز شبکه‌ها مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر در یک شبکه روستایی با هدف کاهش هزینه و آلایندگی با استفاده از الگوریتم رقابتی، هشتمین کنفرانس ملی برق و الکترونیک ایران، گناباد، ایران، 1395.
[100] س. ناصری، ص. بهرام‌آرا و ح. بیورانی، طراحی یک سیستم مختلط انرژی مبتنی بر منابع تجدیدپذیر برای یک روستا، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، سنندج، ایران، 1395.
[101] ش. نجفی، ص. بهرام‌آرا و ح. بیورانی، ارزیابی فنی- اقتصادی نصب سیستم‌های مختلط انرژی در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه کردستان، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، سنندج، ایران، 1395.
[102] م. عبدالحکیمی و ص. بهرام‌آرا، طراحی ریز شبکه جهت بهینه‌سازی اقتصادی تأمین انرژی الکتریکی تأسیسات نفت سنندج، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، خرم آباد، ایران، 1395.
[103] ا. شاهی و ص. بهرام‌آرا، ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی استفاده از سیستم‌های مختلط انرژی تجدیدپذیر برای تأمین انرژی مورد نیاز کارخانه قند صبا، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، ایران، 1395.
[104] م. جبرئیلی، ص. بهرام‌آرا و ح. بیورانی، ارزیابی فنی و اقتصادی نصب سیستم‌های مختلط انرژی در پست سنگ‌شکن کارخانه سیمان کردستان، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، ایران، 1395.
[105] ک. فرهادی و ص. بهرامآرا، طراحی سیستم‌های مختلط انرژی با هدف انتخاب بهینه و بهترین نوع آرایش برای تأمین انرژی یک مزرعه کشاورزی، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، ایران، 1395.
[106] ز. حسینی، ح. بیورانی، ا. قریشی، ص. بهرام‌آرا و ه. هوشیاری، ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم‌های مختلط انرژی در یک مجتمع مسکونی 88 واحدی، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، ایران، 1395.
[107] ر. مفاخری و ص. بهرام‌آرا، راهبردهای عملیاتی و سایز بندی بهینه سیستم انرژی‌های تجدیدپذیر با استفاده از نرم‌افزار HOMER در یک بیمارستان، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، ایران، 1395.
[108] پ. شیخ احمدی، ص. بهرام‌آرا و ح. بیورانی، ارزیابی فنی- اقتصادی نصب سیستم‌های ترکیبی انرژی در یک منطقه روستایی، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، ایران، 1395.
[109] ر. ا. رضایی و ع. تقی‌زاده، بررسی امکان تأسیس نیروگاه‌های مقیاس کوچک هیبریدی با توانایی ذخیره‌سازی انرژی در باطری برای استفاده در مناطق روستایی فارس، سومین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی صنایع، تهران، ایران، 1395.
[110] ا. شعبان‌زاده، پ. محمدی و س. وهابی، امکان‌سنجی و ارزیابی اقتصادی سیستم الکتریکی ترکیبی در شهر بندر انزلی با استفاده از نرم‌افزار HOMER، اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، گیلان، ایران، 1395.
 [111] ا. م. نیکو رزم و م. قنبری، برنامه‌ریزی بهینه و بررسی اقتصادی یک ریز شبکه هیبرید در حالت متصل به شبکه، سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، کنترل و الکترونیک، خراسان، ایران، 1395.
[112] ح. ر. مرادی و ح. چمن‌دوست، طراحی یک سیستم انرژی هیبریدی برای بیمارستان امام رضا کرمانشاه، دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری، استانبول، ترکیه، 1395.
[113] ع. جوکار، ا. آذری و ف. ایوبیان‌زاده، امکان‌سنجی و آنالیز فنی و اقتصادی استفاده از سیستم هیبریدی در تأمین انرژی برق مصرفی دانشگاه خلیج فارس، اولین همایش ملی دانشگاه سبز، بوشهر، ایران، 1395.
[114] پ. ایزدی کلانتری، ر. کشکول، ح. مراد عباسی و ف. فقیهی، تحلیل اقتصادی تأمین بار یک سیستم ترکیبی مبتنی بر آنالیز حساسیت شدت تشعشع خورشیدی، سرعت باد و قیمت سوخت، سومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی، قم، ایران، 1395.
[115] م. اسماعیلی، ح. محمد و ح. بیورانی، بررسی عملکرد استفاده از سیستم‌های مختلط انرژی تجدیدپذیر در بارگیرخانه سیمان خمسه، دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر، شیراز، ایران، 1396.
[116] پ. افسوس و ح. ر. مرتضوی بنی، مدلسازی نیروگاه هیبریدی خورشیدی-بادی در شمال ایران، دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، تهران، ایران، 1396.
[117] ا. زرگین و ت. هجران‌کش، پتانسیل‌سنجی و شبیه‌سازی سیستم تولید توان با هیبرید باد، پیل‌سوختی، ژنراتور و باتری، ششمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد، تهران، ایران، 1393.
[118] ح. شمسی‌فرد، ب. منتظری و س. و. حیدری، طراحی بهینه ریز شبکه شامل منابع تجدیدپذیر و منابع تجدیدناپذیر جهت تأمین بار الکتریکی و حرارتی متصل به شبکه، دومین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران (کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی)، تهران، ایران، 1394.
[119] پ. مولودی، ح. بیورانی و ص. بهرام‌آرا، آنالیز اقتصادی و فنی طراحی ریز شبکه برای روستایی در استان کردستان، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، ایران، 1395.