دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1393 

مقاله پژوهشی

بررسی قیمت تمام شده و تعرفه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در ایران

صفحه 3-9

مهدی بریمانی؛ دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان


مروری بر سیستم‌ها و روش‌های سرمایش غیرفعال

صفحه 10-14

سید علی میراحمدی گلرودباری؛ مهدی معرفت


استفاده از لجن تصفیه خانه‌های فاضلاب در تولید برق

صفحه 45-48

عزت‌اله مظفری؛ محمدحسین مظفری؛ رجب اسفندیاری