مروری بر سیستم‌ها و روش‌های سرمایش غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، seyed.fab@gmail.com

2 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، maerefat@modares.ac.ir

چکیده

ا توجه به پیشرفت جوامع بشری و مشکل گرمایش جهانی، تمایل جامعه مهندسین برای استفاده از سیستم­های غیرفعال با میزان انرژی مصرفی کم بیشتر شده است. اغلب این سیستم‌ها از منابع تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست استفاده می‌کنند. در این نگارش به معرفی سیستم‌های سرمایشی و به طور گسترده سرمایش غیرفعال پرداخته می‌شود. مزیت، معایب و محدودیت استفاده از این روش‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. زمین، آسمان، آب و هوا از جمله منابع سرمایشی از طریق چاه‌های حرارتی طبیعی هستند. سرمایش تابشی نیز به دو صورت فعال و غیر فعال، صورت می‌پذیرد. کاهش انتقال حرارت نیز از عوامل تاثیر گذار در سرمایش غیرفعال است که در این نگارش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتهای این نگارش می‌توان نتیجه گرفت که سیستم‌های سرمایش غیرفعال می‌توانند جایگزین مناسبی برای سیستم‌های سرمایشی مکانیکی باشند و آسایش حرارتی مناسبی را ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها


[1]     Windcatcher, accessed 3 June 2014; http://www.taraznews.com/content/33332.
[2]     D.G.L. Samuel, S.M.S.Nagendra, and M.P. Maiya, Passive alternatives to mechanical air conditioning of building: A review, Building and Environment, 2013, 66, (0), pp. 54-64.
[3]     Ali AHH, Taha IMS, Ismail IM, Cooling of water flowing through a night sky radiator, Sol Energ 1995;55:235-53.
[4]     B. Orel, M.K. Gunde, A. Krainer, Radiative cooling efficiency of white pigmented paints, Sol Energ 1993;50:477-82.
[5]     G. Heidarinejad, M. Farmahini Farahani, and S. Delfani, Investigation of a hybrid system of nocturnal radiative cooling and direct evaporative cooling, Building and Environment, 2010, 45, (6), pp. 1521-1528.
[6]     S.S. Bharadwaj, N.K. Bansal, Temperature distribution inside ground for various surface conditions, Build Environ 1981;16:183-92.
[7]     M. Maerefat, and A.P. Haghighi, Passive cooling of buildings by using integrated earth to air heat exchanger and solar chimney, Renewable Energy, 2010, 35, (10), pp. 2316-2324.
 
[8]     geothermal pumps, accessed 2 June 2014; http://www.suna.org.ir/fa/geothermal/pumps.
[9]     Photovoltaics, accessed 15 June 2014; http://mehdibaghalha.persianblog.ir/post/311/v.
[10]   M. Maerefat, and A.P. Haghighi, Natural cooling of stand-alone houses using solar chimney and evaporative cooling cavity, Renewable Energy, 2010, 35, (9), pp. 2040-2052.
[11]                Phase-change material, accessed 28 June 2014; http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-change_material