توسعه انرژی خورشیدی در کشور چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مهندسی بیوانرژی ، پژوهشگاه مواد و انرژی , پژوهشکده انرژی کرج, مشکین دشت, بلوار امام خمینی, صندوق پستی 316-31787 madl49@yahoo.com

چکیده

بهره برداری از انرژی خورشیدی در چین به هر دو روش فعال (اکتیو) و نیمه غعال (پسیو) صورت می گیرد. گزینش فنآوری های بهره گیری از انرژی خورشید متناسب با شرایط اقلیمی و توان اقتصادی-فنی مناطق گوناگون این کشور صورت می پذیرد. چین ظرف مدت 6 سال ظرفیت نیروگاهی فتوولتائی متصل به شبکه را از 20 مگاوات به 600 مگاوات رساند. حجم بزرگی از شمش ها و ویفرهای سیلیکون برای ساخت پانلهای فتوولتائی در چین فرآوری می شود که بخش عمده ای از آن به مصرف صادرات می رسد. استفاده از کلکتورهای خورشیدی برای تأمین آبگرم و نیز گرمایش و سرمایش فضای خانه ها گسترش چشمگیری داشته و مجموع سطح کلکتورهای خورشیدی از 64میلیون مترمربع در پایان سال 2004 به  116 میلیون متر مربع در پایان سال 2010 رسید و مجموع ظرفیت گرمائی معادل کلکتورهای آبگرمکن و هواگرمکن خورشیدی در سال 2013 به رقم 217گیگاوات حرارتی افزایش یافت. کاربرد انرژی خورشیدی در گرمایش فرایندهای صنعتی نیز در این کشور روند رو به گسترش خود را می گذراند و تا کنون بزرگترین پروژه جهان در بهره برداری صنعتی از گرمای خورشیدی در چین به اجرا درآمده است. در مناطق بسیار سردسیر چین, معماری در ترکیب با انرژی خورشیدی و بیوانرژی به کمک ساختمانهای مسکونی آمده تا فضا را برای ساکنین آنها دلنشین تر نماید. باوجود پیشرفتهای چشمگیر در بیشتر زمینه های انرژی تجدیدپذیر, بهره برداری از گرمای خورشیدی برای تولید نیرو گسترش اندکی در چین داشته است.

کلیدواژه‌ها


[1]     China statistical yearbook. China Statistical Press. 2010
[2]     Thermal design code for civil building (GB 50176-93). Beijing: China Planning Press; 1993 [in Chinese].
[3]     Eric Martinot. Renewables 2005 Global status report. REN21, Worldwatch Institute, 2005.
[4]     REN21. Renewables 2011 Global status report. Paris REN21 Secretariat, 2011.
[5]     IEA, International Energy Agency . IEA Energy Statistics. China. 2011. http://www.iea.org/stats/pdf_graphs/CNTPESPI.pdf 
[6]     Lam J.C., Yang L., Liu J.P. Development of passive design zones in China using bioclimatic approach. Energy Conversion & Management. 47: 746-762, 2006.
[7]     IEA, International Energy Agency. Key World 2011 Energy Data. 2011.
[8]     Epp B. Solar thermal in China. Renewable Energy World. James & James Inc. May-June 2012
[9]     Photovoltaics World. James & James Inc. May-June 2011.
[10]  REN21. 2014. Renewables 2014 Global Status Report. (Paris: REN21 Secretariat).