کلیدواژه‌ها = سوخت‌های فسیلی
بررسی اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر در گذار انرژی موفق در کشور ایران بر اساس مدل تحلیل مدیریتی سوات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1401

محسن سلیمی؛ مرتضی حسین پور؛ بهاره دودانگه


توسعه تجدیدپذیر‌ها در ایران - انتخاب یا ضرورت؟

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 28-33

رحیمه مرادیان؛ فاضل مریدی فریمانی