نویسنده = یونس نوراللهی
بررسی عوامل موثر بر تقاضای انرژی به‌منظور برنامه‌ریزی توسعه پایدار در کشور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-69

شیوا انصاریپور؛ یونس نوراللهی؛ حسین یوسفی؛ امین عباس گلشن فرد


سیستم‌های انرژی هوشمند، مسیری به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 58-67

محمدمهدی رضایی؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی


مروری بر جایگاه و نقش انرژی‌های تجدید پذیر در توسعه سیستم‌های انرژی هوشمند

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 81-86

یونس نوراللهی؛ امین عباس گلشن فرد؛ حسین یوسفی؛ شیوا انصاریپور


امکانسنجی بهره‌گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی در ساختمان های شهر شیراز

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 78-84

مریم پروین؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی


پتانسیل‌سنجی تبدیل انرژی امواج توسط دستگاه Mighty whale در دریای خزر

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-40

محمدحسین جهانگیر؛ امیر جدی‌پور اقدم؛ یونس نوراللهی