نویسنده = یونس نوراللهی
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل عملکرد پیچ هیدرودینامیک در تولید برق پراکنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

هدیه اسکندریون؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی


2. بررسی عوامل موثر بر تقاضای انرژی به‌منظور برنامه‌ریزی توسعه پایدار در کشور

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 63-69

شیوا انصاریپور؛ یونس نوراللهی؛ حسین یوسفی؛ امین عباس گلشن فرد


3. سیستم‌های انرژی هوشمند، مسیری به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 58-67

محمدمهدی رضایی؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی


4. مروری بر جایگاه و نقش انرژی‌های تجدید پذیر در توسعه سیستم‌های انرژی هوشمند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 81-86

یونس نوراللهی؛ امین عباس گلشن فرد؛ حسین یوسفی؛ شیوا انصاریپور


6. امکانسنجی بهره‌گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی در ساختمان های شهر شیراز

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 78-84

مریم پروین؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی


7. پتانسیل‌سنجی تبدیل انرژی امواج توسط دستگاه Mighty whale در دریای خزر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-40

محمدحسین جهانگیر؛ امیر جدی‌پور اقدم؛ یونس نوراللهی


8. مقایسه تولید دی اکسید کربن در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-8

کاوه بخرد؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی؛ صدف کرکودی؛ سهیل رومی