امکانسنجی بهره‌گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی در ساختمان های شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

2 گروه انرژی های نو و محیط زیست -دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران

3 گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به کاهش سوخت‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی و انتشار آلاینده‌های ناشی از ‌آن‌، انرژی‌های تجدیدپذیر توجه جوامع مختلف را جلب نمود. در بین انرژی‌های تجدیدپذیر انرژی قایل استحصال از گرمای زیر زمین به دلیل پتانسیل دائمی، هزینه عملیاتی پایین و بازده بالا، مورد توجه ویژه قرار گرفت. امروزه یکی از منابع استفاده از این انرژی، پمپ های حرارتی زمین گرمایی هستند که به واسطه‌ی انرژی برق با زمین تبادل حرارت انجام می‌دهند و توانایی تامین نیاز سرمایشی و گرمایشی ساختمانها را دارا هستند. این امر باعث کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش هزینه‌های زیست محیطی و همچنین هزینه‌هایی که دولت به عنوان یارانه پرداختی به شهروندان می‌پردازد، می‌گردد. در این مقاله با درنظر گرفتن ساختمان‌های در حال ساخت در سال 94 در شهر شیراز، به جایگزین کردن پمپ حرارتی زمین گرمایی با سیستم معمولی پرداخته شده است. گاز طبیعی وظیفه تامین بار سرمایش و گرمایش را در سیستم موجود بر عهده داشت.. بدین ترتیب مشاهده می-شود سالانه میزان 25997236 متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی شده که با صادرات آن حدودا 7/8 میلیون دلار سود حاصل کشور می‌شود و همچنین از انتشار 5/208 هزار تن آلاینده به محیط زیست جلوگیری می‌شود. همچنین مشاهده شد در صورت حمایت 30 درصدی دولت در پرداخت هزینه‌های پمپ های حرارتی به صورت سوپسید به شهروندان، بازگشت سرمایه دولت منطقی و به 5 سال خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها


 1. Natural Resources Canada Residential Earth Energy Systems: A Buyer’s Guide, NRCan’s Renewable and Electrical Energy Division (REED), ISBN 0-662-30980-4, Cat. No, Ottawa, ON, Canada, 2002, 48 pp
 2. Lund J, Sanner B, Rybach L, Curtis R, Hellström G (2004) Geothermal (ground-source) heat pumps, a world overview. GHC Bull 25 (3): 1-10
 3. Bloomquist RG (1999) Geothermal heat pumps: four plus decades of experience. GHC Bulletin 20 (4): 13-18
 4. Manitoba Budget Papers (2004) Geothermal heat pumps and energy efficiency. www.gov.mb.ca/ iedm/invest/busfacts/economy/ec_thermal.html
 5. http://isn.moe.gov.irترازنامه انرژی  
 6. salnameh.sci.org.ir
 7. Kavanaugh Steve, Kevin Rafferty, 2014, Geothermal Heating and Cooling Design of Ground – Source Heat Pump System, ASHRAE, Atlanta.)
 8. Using Ground-Source Heat Pump Systems for Heating/Cooling of Buildings
 9. Underground Mine Water for Heating and Cooling using Geothermal Heat Pump Systems
 10. ASHRAE Handbook, HVAC Applications. Atlanta, USA: American Society of Heating, Refrigerating and Air–Conditioning Engineers; 2015.
 11. Experimental Performance Comparison between Different Shallow Ground Heat Exchangers, World Geothermal Congress, 2015
 12. Monitoring of building heating and cooling systems based on geothermal heat pump in Galicia (Spain). M. Iglesias1,
 13. Yousefi1, H., Noorollahi, Y., Abedi, S., Panahian, K., MirAbadi, A. H., Abedi, S.: Economic and Environmental Feasibility Study ofGreenhouse Heating and Cooling using Geothermal Heat Pump in Northwest Iran, Proceedings, World Geothermal Congress,Melbourne, Australia, April, (2015).
 14. Ground Source Heat Pump Carbon Emissions and Ground-Source Heat Pump Systems for Heating and Cooling of Buildings: A Review