دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، مهر 1398، صفحه 1-133 

مقاله ترویجی

مروری بر پیشرفت ها و چالش های مواد تغییر فازدهنده

صفحه 1-11

محمد مهدی نوری؛ حسین علی خنکدار؛ حامد عزیزی؛ مهدی غفاری


مقاله ترویجی

ردپای کربن و روش های محاسبه آن با تاکید بر تولید برق از منابع فسیلی و تجدیدپذیر

صفحه 31-41

مهناز ابوالقاسمی؛ سیده مهسا موسوی رینه؛ حسین یوسفی


تبدیل انرژی امواج با سیستم جاذب فرش بستر دریا

صفحه 55-61

حسن مجدم؛ حسین یوسفی؛ محمدحسین جهانگیر


مقاله ترویجی

بررسی سیستم‌های نوین تولید چندگانه بر پایه ذخیره‌سازی هوای فشرده

صفحه 94-104

مجید خزعلی؛ فرهود آذرسینا؛ علیرضا حاج ملاعلی کنی