دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، فروردین 1401، صفحه 1-118 

مقاله پژوهشی

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توربین بادی به روش مدل‌سازی بلوک‌دیاگرام

صفحه 1-7

امیرعلی سیف‌الدین اصل؛ احمد فدایی؛ کسری قنبری؛ ستار زواری


مقاله ترویجی

نگاهی نو به کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در صنایع کشاورزی

صفحه 29-39

سیدحسام الدین فاطمی؛ عزیز باباپور؛ دانیال نوروزی سارمی؛ رضا حیدرزاده؛ سیدسجاد شریفی