دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1400، صفحه 1-140 

مقاله ترویجی

بررسی جامع انواع فرآیندهای شیرین‌سازی آب

صفحه 21-32

ولی محمدرزداری؛ سید ابوذر فنایی


بررسی عوامل موثر بر تقاضای انرژی به‌منظور برنامه‌ریزی توسعه پایدار در کشور

صفحه 63-69

شیوا انصاریپور؛ یونس نوراللهی؛ حسین یوسفی؛ امین عباس گلشن فرد


مقاله ترویجی

نگاهی به بهینه‌سازی انرژی در لباس‌های نسل جدید با استفاده از مواد تغییرفازدهنده

صفحه 70-77

عزیز باباپور؛ زهرا دهقان خواجه بلاغ؛ مینا گنج خانی؛ میثم پار


بررسی نقش انرژیهای تجدیدپذیر و نو برنرخ تورم در ایران

صفحه 125-131

ابراهیم قائد؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محسن راجی اسد آبادی