انرژی های تجدیدپذیر، منبع پایدار تامین سوخت جایگزین در محافظت از عرصه های ‏منابع طبیعی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه منابع طبیعی گرگان

2 گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه منابع طبیعی گرگان

3 مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده

در کشور ما سالانه بیش از 50 هزار تن زغال چوب برای تامین انرژی مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که برای تولید زغا ل چوب مورد نیاز کشور به ‏روش سنتی سالانه بیش از 300 هزار تن از چوب تنه و شاخه های درختان قطع و جمع آوری می شود که نه تنها سبب تخریب و از بین رفتن جنگل ها و ‏منابع طبیعی کشور خواهد شد، بلکه انتشار دود حاصل از فرآیند تبدیل چوب به زغال چوب نیز صدمات جبران ناپذیری را در افزایش آلودگی های زیست ‏محیطی به همراه خواهد داشت‎.‎‏ جنگل زدایی یکی از اقداماتی است که نه تنها سبب افزایش میزان انتشار دی اکسید کربن در محیط خواهد شد بلکه سبب ‏فرسایش خاک و همچنین کاهش تعداد حیوانات بومی این جنگل ها و تغییرات آب و هوایی می شود. برداشت از منابع طبیعی تجدید شونده به منظور ‏تأمین سوخت جهت تأمین گرما ، پخت غذا و طبخ نان از جمله عوامل عمده تخریب جنگل ها و مراتع و شاید مهمترین آن ها قلمداد می گردد. بمنظور ‏جلوگیری و متوقف ساختن این روند تخریب ، پروژه جایگزینی سوخت های مناسب به عنوان یکی از پروژه های مهم و اساسی سازمان جنگلها مراتع و ‏آبخیزداری کشور از سال 1373 مطرح گردید. پژوهش حاضر سعی دارد تا سوختهای زیستی جامد و بیوگاز را به عنوان سوختهای تجدیدپذیر دوستدار ‏محیط زیست جهت تامین سوخت در راستای محافظت از عرصه های منابع طبیعی مورد یررسی قرار دهد.‏

کلیدواژه‌ها


 
[1] L.P., Lombard, J., Ortiz, C., Pout. A review on buildings energy consumption information. Energy and Buildings. Renewable and Sustainable Energy. Volume 13. 1418-1427.Volume 40. 394-398. 2008.
[2]  C. B.Field, J. ElliottCampbell, D.B.Lobell. Biomass energy: the scale of the potential resource. Trends in ecology and evolution. Volume 23. 65-72. 2008.
[3] N. Neshat, M. R. Amin-Naseri and H. Shakouri Ganjavi.  A GAME THEORETIC APPROACH FOR SUSTAINABLE POWER SYSTEMS PLANNING IN TRANSITION. IJE TRANSACTIONS C: Aspects. Vol. 30. 393-402. 2017.
[4]  G. Francis, R. Edinger, K. Becker, A concept for simultaneous wasteland reclamation, fuel production, and socio-economic development in degraded areas in India: Need, potential and perspectives of Jatropha plantations. Natural resources forum. Volume 29. 12–24. 2005.
[5]  M. SrinivasaReddy, ShaikBasha, H.V.JoshiB.Jha. Evaluation of the emission characteristics of trace metals from coal and fuel oil fired power plants and their fate during combustion. Journal of Hazardous Materials. Volume 123. 242-249.  2005.
[6]  J. A.Cherni, I. Dyner, F.Henao, P. Jaramillo, R. Smith, R. OlaldeFont. Energy supply for sustainable rural livelihoods. A multi-criteria decision-support system. Energy Policy. Volume 35. 1493-1504. 2007.
[7]  W.Permchart, V.I.Kouprianov. Emission performance and combustion efficiency of a conical fluidized-bed combustor firing various biomass fuels. Bioresource Technology. Volume 92. 83-91.  2004.
‏]8[ ع.، ابیض، ا.، افرا، ن.، شاه حیدر، فرآیندهای تولید انرژی از سوخت های زیستی جامد از منابع لیگنوسلولزی، همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی،  دانشگاه تهران، 1396
[9]  F., Cherubini. The biorefinery concept: Using biomass instead of oil for producing energy and chemicals. Energy Conversion and Management. Volume 51. 1412-1421.  2010.
‏]10[ ع،ابیض. ز،نجفی. ا،افرا. ارزیابی زیرساختارهای تولید سوخت زیستی از باگاس نیشکر در ایران. نخستین همایش ملّی ‏چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی. دانشگاه گنبدکاووس،  اردیبهشت1394
[11] G.Najafi,B.Ghobadian,T.Tavakoli,T.Yusaf. Potential of bioethanol production from agricultural wastes in Iran.  2009.
[12]  J., Susanne B.; Valkenburt, C., Walton, C. W.; Elliott, D. C.; Holladay, J. E.; ‎Stevens, D.J.; Kinchin, C.; Czernik, Stefan. Production of Gasoline and Diesel from Biomass ‎via Fast Pyrolysis, Hydrotreating and Hydrocracking: A Design Case. 2009‎
[13] C.H.Coimbra-Araújo. L. Mariane. C. BleyJúnior. E. PiresFrigo. Mi. SatoFrigo. I.Regina C.Araújo. H. JoséAlves. Brazilian case study for biogas energy: Production of electric power, heat and automotive energy in condominiums of agroenergy. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Volume 40, Pages 826-839. 2014,