مطالعه سیستم سرمایش جذبی خورشیدی دو اثره لیتیم بروماید-آب

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، تبدیل انرژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین * قزوین، کدپستی: 3414916818.

3 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

با توجه به بحران انرژی و محدود بودن منابع سوختهای فسیلی و آلایندگی ناشی از آنها که نگرانی‌های جدی در رابطه با مسائل زیست محیطی به وجود آورده‌اند، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی و همچنین استفاده از انرژی بازیافتی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی در ساختمانها توسط سیستمهای تهویه مطبوع مصرف می گردد.  سیستمهای تبرید جذبی با توجه به درجه حرارت ژنراتور می توانند با استفاده از انرژی بازیافتی و خورشیدی بخوبی کار کنند. در این پژوهش، سیستم سرمایش جذبی خورشیدی دو اثره لیتیم بروماید-آب، برای استفاده در شهر تهران در فصل تابستان،  شبیه‌سازی شده است. با بررسی سیستم جذبی مشخص شد که ضریب عملکرد سیستم با افزایش دمای ژنراتور فشار بالا افزایش می‌یابد البته روند این افزایش  با افزایش دمای ژنراتور فشار بالا از مقدار 130 درجه سلسیوس به بعد،  ناچیز است. از آن‌جا که افزایش دمای ژنراتور بالا همراه با مصرف انرژی است، دمای مناسب برای ژنراتور فشار بالا 130 درجه سلسیوس  پیشنهاد میشود. کلکتورهای استفاده شده در این سیستم، از نوع سهمی شکل با محور ثابت می‌باشد بدلیل اینکه متوسط گرمای جذب شده در کلکتور در هر ماه متغیر است، از آرایش موازی برای کلکتورها استفاده شده است. به این طریق در هر ماه، برای این که  انرژی خورشیدی مورد نیاز تامین شود، سطح کلکتور تعیین شده است. پس از محاسبات و بهینه سازی، برای توان kW 20 تبرید، مساحت بهینه کلکتور برابر با 52.5 متر مربع بدست آمده است. هم‌چنین با تحلیل انجام شده برای تعیین حجم مناسب برای تانک ذخیره، مقدارآن 4 مترمکعب تعیین گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


[1]   R. Ventas, A. Lecuona, C. Vereda, M. Legrand, Two-stage double-effect ammonia/lithium nitrate absorption cycle, Applied Thermal Engineering, Vol. 94, pp. 228-237, 2015.
[2] O. Ketfi, M. Merzouk, N. K. Merzouk, S. E. Metenan, Performance of a Single Effect Solar Absorption Cooling System (Libr-H2O), Energy Procedia, Vol.74, pp. 130-138, 2015.
[3] A.A. Al-Ugla, M.A.l. El-Shaarawi, S.A.M. Said, A.M.Al-Qutub, Techno-economic analysis of solar-assisted air-conditioning systems for commercial buildings in Saudi Arabia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 54, pp. 1301-1310, 2015.
[4] Y. Hang and M. Qu, The impact of hot and cold storages on a solar absorption cooling system for an office building, International High Performance Buildings Conference, pp. 347-355, 2010.
[5] R. Gomri, R. Hakimi, Second law analysis of double effect vapour absorption cooler system, Energy Conversion and Management, Vol. 49, pp. 3343-3348, 2008.
[6] Z. Li, X. Ye,J. Liu, Performance analysis of solar air cooled double effect LiBr/H2O absorption cooling system in subtropical city, Energy Conversion and Management, No. 85, pp. 302-312, 2014.
 
[7] م. عربی و م. دهقانی، بررسی فنی و اقتصادی سیستم‌های چیلر جذبی خورشیدی در ایران ، مجله مهندسی شیمی ایران، سال نهم، شماره چهل و ششم، 1389
[8]  Q. P. Ha, V. Vakiloroaya, A New Single-Effect Hot-Water Absorption Chiller Air Conditioner using Solar Energy, Australasian Universities Power Engineering Conference, 2013.
 [9]          آمار و اطلاعات ایستگاه‌های سینوپتیک ایران، سازمان هواشناسی