کلیدواژه‌ها = بیوگاز
تعداد مقالات: 3
2. تولید سوخت زیستی بیوگاز

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-46

محمّدرضا سعیدی نیچران


3. انواع هاضم‌های بیهوازی برای استحصال انرژی از مواد آلی فسادپذیر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-44

علی نظری؛ جواد نصیری