کلیدواژه‌ها = آسایش حرارتی
تعداد مقالات: 4
3. بکارگیری سیستم‌های گرمایش انفرادی؛ راهکاری مؤثر برای دستیابی به شرایط آسایش حرارتی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-33

امید دیمی؛ سید علیرضا ذوالفقاری؛ سید مجید ملک‌جعفریان