نویسنده = محسن سیفی داوری
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه نظری و آزمایشگاهی تاثیر افزایش نسبت منظری روتور بر نیروی لحظه‌ای راه‌اندازی توربین باد عمود محور داریوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

حسین سیفی؛ شهریار کوراوند؛ محسن سیفی داوری؛ صغری محمدزاده


2. هیدروفویل میکروتوربین آبی محور عمود داریوس نوع اچ روتور

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 113-124

حسین سیفی؛ محسن سیفی داوری