نویسنده = محسن سیفی داوری
طراحی توربین بادی محور عمودی فراساحلی با پره‌های متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

حسین سیفی داوری؛ محسن سیفی داوری؛ شهریار کوراوند


مروری بر توربین بادی محور عمودی اچ روتور داریوس با پره‌های متخلخل

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 139-147

10.22034/jrenew.2023.184400

حسین سیفی؛ محسن سیفی داوری؛ شهریار کوراوند


هیدروفویل میکروتوربین آبی محور عمود داریوس نوع اچ روتور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 113-124

حسین سیفی؛ محسن سیفی داوری