نویسنده = محسن سیفی داوری
مروری بر توربین بادی محور عمودی اچ روتور داریوس با پره‌های متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.52547/jrenew.2023.369259.1511

حسین سیفی؛ محسن سیفی داوری؛ شهریار کوراوند


هیدروفویل میکروتوربین آبی محور عمود داریوس نوع اچ روتور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 113-124

حسین سیفی؛ محسن سیفی داوری