نویسنده = مهدی معرفت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روش‌های محاسبه نرخ نفوذ هوا به ساختمان جهت کاربرد در تهویه مطبوع و محاسبات انرژی ساختمان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 16-22

دانیال حکیمی راد؛ مهدی معرفت؛ بهروز محمدکاری


2. مروری بر سیستم‌ها و روش‌های سرمایش غیرفعال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 10-14

سید علی میراحمدی گلرودباری؛ مهدی معرفت