تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره 14
تعداد مشاهده مقاله 65,984
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 88,257
نسبت مشاهده بر مقاله 388.14
تعداد مقالات ارسال شده 357
تعداد مقالات پذیرفته شده 144
درصد پذیرش 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبار فصلنامه انرژی­های تجدیدپذیر و نو در جلسه مورخ 04/06/1394 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفته و با درجه "علمی" به تایید رسیده است و طی نامه شماره 125204/18/3 مورخ 28/06/1394 به انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران ابلاغ شده است. همچنین معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه انتشار این فصلنامه را به شماره 32620/91 در تاریخ 26/10/91 صادر نموده است.

با توجه به اعتبار علمی نشریه متذکر می­گردد که مقاله­ هایی قابل پذیرش و چاپ می­باشند که به معرفی، ترویج و بسط آگاهی­ های علمی در تمامی حوزه­ های مرتبط با انرژی­های تجدیدپذیر و نو و همچنین راهکارهای صرفه­ جویی انرژی­ در صنایع مختلف اعم از ساختمان، نفت و گاز، خودرو و ... بپردازد.  

"اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼق در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥ  اﺧﻼق در اﻧﺘﺸﺎر (COPE) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از آﯾﯿﻦ  ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ  ﻗﺎﻧﻮن  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی  و  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺑﺎ  ﺗﻘﻠﺐ  در  آﺛﺎر  ﻋﻠﻤﯽ  ﭘﯿﺮوی  ﻣﯽ  ﻧﻤﺎﯾﺪ"

 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی-ترویجی و علمی-پژوهشی
 • زمان بررسی اولیه: حداکثر 7 روز
 • میانگین زمان داوری: 4 ماه
 • میانگین زمان پذیرش مقالات: 5 ماه
 • نوع داوری: دوسو ناشناس
 • زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • توالی نشریه: دوفصلنامه
 • آغاز انتشار: فروردین 1393
 • ناشر: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
 • وضعیت دسترسی به مقالات کامل: دسترسی باز
 • دریافت هزینه بررسی، داوری و چاپ: ندارد
 • مشابه‌یاب فارسی: همانندجو (ایرانداک)
 • مشابه‌یاب انگلیسی: iThenticate
 • نرخ پذیرش مقالات: 40 درصد
شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-138 

2. مروری بر مواد با قابلیت جذب و ذخیره‌سازی هیدروژن

صفحه 12-18

آروین تقی زاده تبریزی؛ حسین آقاجانی؛ فرهاد فرهنگ لاله


5. تجزیه و تحلیل انرژی مجتمع فرهنگی ورزشی و استخر شرکت گاز استان آذربایجان غربی

صفحه 35-45

وحید بیگ زاده؛ شهرام خلیل آریا؛ محمدعلی شریفان؛ قادر علیزاده؛ سامان قره پاشا؛ علی محمودی؛ عطا چیت ساز


10. مروری بر جایگاه و نقش انرژی‌های تجدید پذیر در توسعه سیستم‌های انرژی هوشمند

صفحه 81-86

یونس نوراللهی؛ امین عباس گلشن فرد؛ حسین یوسفی؛ شیوا انصاریپور


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2423-4931
شاپا الکترونیکی
2676-2994

بانک ها و نمایه نامه ها