اخبار کنفرانس های انجمن

عنوان خبر: برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

متن خبر : پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بهمن ماه 1397 در محل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی توسط انجمن حرارتی و برودتی ایران برگزار خواهد شد. کلیه علاقه­مندان می­توانند جهت شرکت در کنفرانس مذکور و ارائه مقاله می­توانند به وب­سایت آن به ادرس emme.ir  مراجعه نمایند. لازم به ذکر است برای اعضای انجمن 20 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است

 

عنوان خبر: برگزاری چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا

متن خبر: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا در اردیبهشت ماه 1398 در محل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی توسط انجمن حرارتی و برودتی ایران برگزار خواهد شد. کلیه علاقه­مندان جهت شرکت در کنفرانس مذکور و ارائه مقاله می­توانند به وب­سایت آن به ادرس mechaero.ir  مراجعه نمایند. لازم به ذکر است برای اعضای انجمن 20 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

 

عنوان خبر:برگزاری پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق، مکاترونیک و سیستمهای حرارتی و برودتی

متن خبر: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق، مکاترونیک و سیستمهای حرارتی و برودتی در آذرماه 1398 در محل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی توسط انجمن حرارتی و برودتی ایران برگزار خواهد شد. کلیه علاقه­مندان جهت شرکت در کنفرانس مذکور و ارائه مقاله می­توانند به وب­سایت آن به آدرس emtc.ir  مراجعه نمایند. لازم به ذکر است برای اعضای انجمن 20 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.