داوران

بررسی و کار داوری یک مقاله  طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای در جهت ارتقا سطح کیفی  مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

 


نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
عباس ابراهیمی انرژی های تجدید پذیر استادیار مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
زاهد احمدی انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی امیرکبیر
توحید ادیبی انرژی خورشیدی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بناب
محمد هادی آریائی منفرد انرژی های تجدیدپذیر ونو عضو هیات علمی، گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیروس ارشادی انرژی های تجدید پذیر دانشکده فنی، دانشگاه هرمزگان
مرتضی اسفندیاری انرژی های تجدید پذیر دانشگاه بجنورد
حسین اسماعیلی انرژی های تجدیدپذیر ونو کارشناس فنی و مدیر اجرایی
علیرضا اصلانی گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
ابراهیم افشاری گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زهرا آقاشریعتمداری انرژی های تجدید پذیر استادیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمود اکبری انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی عمران ، دانشگاه کاشان
امیر امیدوار انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شیراز-شیراز- ایران
مهدی بازرگانی پور پیل سوختی پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته- دانشگاه صنعتی اصفهان
کاوه بخرد انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
مجتبی بزرگ علی آبادی کارشناس تحقیقات / شرکت دانش بنیان مانا شیمی آریا پیوند سپاهان زیرمجموعه ی گروه صنایع گیتی پسند
حسین بزم آرا انرژی های تجدید پذیر استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
زهرا بنی عامریان انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه مهندسی مکانیک
حسین بهفر انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز
راضیه پوردربانی انرژی زمین گرمایی، انرژی های تجدید پذیر دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی تاکی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز
اشکان توپ شکن انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
مسلم توکل انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه یزد
حامد جانعلیزاده انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
فرزاد جعفرکاظمی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه آژاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن جنگاور انرژی های تجدیدپذیر ونو
مهدی جنوبی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه تهران
فریبرز جهانشاه انرژی خورشیدی، انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی و نیروگاه - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق - تهران- ایران
محمدحسین جهانگیر انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
سحاب حجازی انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه تهران
مهدی حنفی کومله انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
شاهین خامنه اصل انرژی های تجدید پذیر، تست گروه مهندسی مواد و متالوژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمداسماعیل خراسانی فردوانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
ایمان خزایی انرژی های تجدید پذیر دانشکده مکانیک شهید بهشتی
گل محمد خوب بخت انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو استادیار مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
یوسف درویشی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس ابوریحان، دانشگاه نهران
فرهاد دفتر انرژی های تجدید پذیر دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
محمد دیواندری انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی و کنترل
سیدعلیرضا ذوالفقاری انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
فاطمه راضی آستارایی گروه انرژی های نو و سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
ولی رسول شربیانی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه محقق اردبیل-دانشکده منابع طبیعی
هادی رمضانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی آب ، دانشگاه یبن المللی امام خمینی
سهیل رومی دانشگاه تهران
پیام زرافشان انرژی های تجدید پذیر مهندسی بیو سیستم
سید جواد ساداتی نژاد انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
سجاد سبزی انرژی های تجدید پذیر پژوهشگر پسادکتری
سید مجتبی سجادی انرژی های تجدید پذیر گروه آموزشی کسب و کار، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مصطفی سفیدگر انرژی های تجدید پذیر مرکز مدیریت بارهای سرمایشی پژوهشگاه نیرو
بابک شیرانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی هسته ای، دانشگاه اصفهان
سارا صادقی انرزی و محیط زیست دانشگاه آزاد
امیرحسین صادقپور انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه کاشان
جواد طریقی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم-دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر عبادتی انرژی زمین گرمایی، انرژی های تجدید پذیر گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
عاطفه عباسپور دانشجوی دکتری، رشته مهندسی سیستم‌های انرژی، گروه انرژی‌های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،تهران،ایران
مجید عباسپور انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه شریف
سمیه عبداللهی انرژی های تجدید پذیر کارشناس ارشد شرکت تولید قطعات اب بندی
حسین علیزاده انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
حمید غیور انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حمیدرضا فرشچی انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه کاشان
مازیار فیض اله زاده انرژی های تجدید پذیر مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
ابوالفضل فورگی نژاد انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مواد و مکانیک، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند ، ایران
احمد قاسمی انرژی های تجدید پذیر گروه برق قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، خوزستان، ایران
رقیه قاسم پور گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
سجاد قاسملو انرژی های تجدید پذیر گروه آیرودینامیک، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
محمد حسن قدوسی دانشگاه تهران
حسین قهرمانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
صدف کرکودی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرزاق کعبی نژادیان ----------------------
شیوا گرجیان انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
امین لطفعلیان انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، اصفهان
مصطفی مافی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
مصطفی مافی انرژی های تجدیدپذیر ونو هیئت علمی
امین ماهان انرژی های تجدید پذیر استادیار گروه مهماری دانشگاه آزاد لاهیجان
محمد مجدم انرژی های تجدید پذیر دانشگاه شهید بهشتی
مسعود محسن دخت املشی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه اصفهان
امیرحسین میرآبادی انرژی زمین گرمایی استادیار
زهرا مرادی انرژی خورشیدی، انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه فتونیک دانشگاه اصفهان
اسماعیل میرزایی قلعه انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
اسماعیل میرزایی قلعه انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
حسین میرسعید قاضی انرژی های تجدید پذیر دانشیار، گروه مهندسی فن‌آوری صنایع غذایی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
آرش میر عبد اله لواسانی انرژی های تجدید پذیر دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
علی میرمحمدی انرژی های تجدید پذیر گروه مکانیک خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
مهدی مزمل پیل سوختی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مجتبی مستجاب الدعواتی انرژی های تجدید پذیر گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
حسین معتمد چابکی انرژی های تجدید پذیر هیئت علمی دانشگاه
حسین معتمد چابکی انرژی های تجدید پذیر هیئت علمی دانشگاه
فاطمه مهدیزاده سراج انرژی های تجدید پذیر دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری و شهرسازی
صدیقه ناظمیان انرژی های تجدید پذیر مدرس دانشگاه فرهنگیان
فاطمه نامدارنیا انرژی های تجدید پذیر مدرس و محقق
مهدی نیرومند انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی برق، دانشگاه اصفهان
گیتی نوری انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
یونس نوراللهی انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
حسین یوسفی انرژی های تجدید پذیر گروه انرژیهای نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
طاهر یوسفی امیری انرژی های تجدید پذیر دانشکاه زنجان