داوران

بررسی و کار داوری یک مقاله  طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای در جهت ارتقا سطح کیفی  مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

 


نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Abdoulmohammad Gholamzadeh Chofreh انرژی های تجدید پذیر Brno University of Technology Faculty of Mechanical Engineering Sustainable Process Integration Lab
محمد هادی آریائی منفرد انرژی های تجدیدپذیر ونو عضو هیات علمی، گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مریم آزموده گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه امام خمینی، قزوین، ایران
زهرا آقاشریعتمداری انرژی های تجدید پذیر استادیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عباس ابراهیمی انرژی های تجدید پذیر استادیار مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
زاهد احمدی انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی امیرکبیر
توحید ادیبی انرژی خورشیدی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بناب
سیروس ارشادی انرژی های تجدید پذیر دانشکده فنی، دانشگاه هرمزگان
حسن علی ازگلی انرژی های تجدید پذیر دپارتمان مهندسی مکانیک،‌سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
مرتضی اسفندیاری انرژی های تجدید پذیر، پیل سوختی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده پتروشیمی، دانشگاه بجنورد
شهاب اسلامی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
حسین اسماعیلی انرژی های تجدیدپذیر ونو کارشناس فنی و مدیر اجرایی
علی اکبر اصغری نژاد انرژی های تجدید پذیر گروه شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو
علیرضا اصلانی گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
حبیب اله اعلمی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه جامع امام حسین(ع)
ابراهیم افشاری گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
دکتر سید رحمان اقبالی انرژی های تجدید پذیر گروه آموزشی معماری/ دانشکده معماری و شهر سازی/دانشگاه بین المللی امام خمینی
پرستو اکبری آموزش و پرورش استان خوزستان
محمود اکبری انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی عمران ، دانشگاه کاشان
امیر امیدوار انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شیراز-شیراز- ایران
عزیز باباپور انرژی های تجدید پذیر اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
مجید بازارگان انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه خواجه نصیر
مهدی بازرگانی پور پیل سوختی پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته- دانشگاه صنعتی اصفهان
کاوه بخرد انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
جواد بذرافشان انرژی های تجدید پذیر دانشیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجتبی بزرگ علی آبادی کارشناس تحقیقات / شرکت دانش بنیان مانا شیمی آریا پیوند سپاهان زیرمجموعه ی گروه صنایع گیتی پسند
حسین بزم آرا انرژی های تجدید پذیر استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
زهرا بنی عامریان انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه مهندسی مکانیک
حسین بهفر انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز
حسین بیکی انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه مهندسی شیمی و انرژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران
مریم پروین انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
راضیه پوردربانی انرژی زمین گرمایی، انرژی های تجدید پذیر دانشیار، مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مرتضی تاکی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز
اشکان توپ شکن انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
مسلم توکل انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه یزد
حامد جانعلیزاده انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
فرزاد جعفرکاظمی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه آژاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن جنگاور انرژی های تجدیدپذیر ونو
مهدی جنوبی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه تهران
فائزه جهانشاه انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه مکاترونیک- مربی دانشگاه علمی کاربردی- اصفهان- ایران
فریبرز جهانشاه انرژی خورشیدی، انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی و نیروگاه - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق - تهران- ایران
محمدحسین جهانگیر انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
سید محمد جوکار انرژی های تجدید پذیر شیراز، دانشگاه صنعی شیراز، گروه مهندسی شیمی
سحاب حجازی انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه تهران
مرتضی حسین پور انرژی های تجدید پذیر هیئت علمی پژوهشگاه نیرو
بهرام حسین زاده سامانی انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
مهدی حنفی کومله انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
رزیتا خادمی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی برق، دانشگاه شهرکرد
شاهین خامنه اصل انرژی های تجدید پذیر، تست گروه مهندسی مواد و متالوژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمداسماعیل خراسانی فردوانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
ایمان خزایی انرژی های تجدید پذیر دانشکده مکانیک شهید بهشتی
گل محمد خوب بخت انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو استادیار مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
یوسف درویشی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس ابوریحان، دانشگاه نهران
فرهاد دفتر انرژی های تجدید پذیر دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
محمد دیواندری انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی و کنترل
سید علیرضا ذوالفقاری انرژی های تجدید پذیر گروه تبدیل انرژی بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
سیدعلیرضا ذوالفقاری انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
فاطمه راضی آستارایی گروه انرژی های نو و سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
مهدی رحمانی نیا انرژی های تجدید پذیر گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس
ولی رسول شربیانی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه محقق اردبیل-دانشکده منابع طبیعی
احد رضایان انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه تهران
پژمان رضایتی چرانی انرژی های تجدید پذیر گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
حسین رضایی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه امام صادق (ع)
هادی رمضانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی آب ، دانشگاه یبن المللی امام خمینی
سهیل رومی دانشگاه تهران
حسن زارع علی آبادی انرژی خورشیدی، انرژی های تجدید پذیر دانشگاه صنعتی قوچان
پیام زرافشان انرژی های تجدید پذیر مهندسی بیو سیستم
سید جواد ساداتی نژاد انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
مجتبی ساعی مقدم انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی شیمی و انرژی، دانشگاه صنعتی قوچان
سجاد سبزی انرژی های تجدید پذیر پژوهشگر پسادکتری
سید مجتبی سجادی انرژی های تجدید پذیر گروه آموزشی کسب و کار، دانشگاه تهران، تهران، ایران
پریا سعادتجو انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز
مصطفی سفیدگر انرژی های تجدید پذیر مرکز مدیریت بارهای سرمایشی پژوهشگاه نیرو
فاطمه سلمان پور انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی های نو و وحیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رضا شریفی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
بابک شیرانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی هسته ای، دانشگاه اصفهان
امیرحسین صادقپور انرژی های تجدید پذیر استادیار، گروه تکنولوژی معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
سارا صادقی انرزی و محیط زیست دانشگاه آزاد
علی صالحی شبستری انرژی های تجدید پذیر استادیار پژوهشگاه نیرو
مصطفی صدیقی زاده انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی صفدری رنجبر انرژی های تجدید پذیر استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی
جواد طریقی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم-دانشگاه محقق اردبیلی
رضا عابدینی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
ناصر عبادتی انرژی زمین گرمایی، انرژی های تجدید پذیر گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
عاطفه عباسپور دانشجوی دکتری، رشته مهندسی سیستم‌های انرژی، گروه انرژی‌های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،تهران،ایران
مجید عباسپور انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه شریف
سمیه عبداللهی انرژی های تجدید پذیر کارشناس ارشد شرکت تولید قطعات اب بندی
معصومه علی بابا انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم-دانشگاه محقق اردبیلی
معصومه علی بابا انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی
حسین علیزاده انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
وحید غفاری نیا انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید غیور انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نسیم فاضلی انرژی های تجدید پذیر هیئت علمی دانشگاه غیر انتفاعی دهخدا
مریم فانی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه امیرکبیر،تهران، ایران
حمیدرضا فرشچی انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه کاشان
حمید رضا فلاح انرژی های تجدید پذیر گروه فیزیک - دانشگاه اصفهان
ابوالفضل فورگی نژاد انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مواد و مکانیک، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند ، ایران
مازیار فیض اله زاده انرژی های تجدید پذیر مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
رقیه قاسم پور گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
سجاد قاسملو انرژی های تجدید پذیر گروه آیرودینامیک، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
احمد قاسمی انرژی های تجدید پذیر گروه برق قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، خوزستان، ایران
حسن قاسمی مبتکر انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تهران، چردیس کرج
سیده معصومه قاسمی نژاد انرژی های تجدید پذیر عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
محمد حسن قدوسی دانشگاه تهران
بهرام قربانی انرژی های تجدید پذیر عضو هیأت علمی دانشگاه‌ تخصصی فناوری‌های نوین آمل
سیّد محمدباقر قرشی انرژی های تجدید پذیر معاون آموزشی دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
نوذر قهرمان انرژی های تجدید پذیر دانشیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین قهرمانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
مصطفی کاظمی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی برق/ دانشگاه شهر رضا/ شهر رضا
صدف کرکودی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تربیت مدرس
حامد کرمی انرژی های تجدید پذیر مدرس گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه رازی، کرمانشاه
عبدالرزاق کعبی نژادیان بازنشسته
محسن کیامنصوری انرژی های تجدید پذیر استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران
شیوا گرجیان انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
امین لطفعلیان انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، اصفهان
مصطفی مافی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
مصطفی مافی انرژی های تجدیدپذیر ونو هیئت علمی
امین ماهان انرژی های تجدید پذیر استادیار گروه معماری، دانشکدة فنی ومهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، ایران
مصطفی مبینی دهکردی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه اصفهان. دانشکده اقتصاد
محمد مجدم انرژی های تجدید پذیر دانشگاه شهید بهشتی
مسعود محسن دخت املشی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه اصفهان
اسماعیل محمودی انرژی های تجدید پذیر دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا مختاری انرژی های تجدید پذیر گروه محیط زیست و انرژی های نو - دانشکده علوم و فنون - دانشگاه تهران
زهرا مرادی انرژی خورشیدی، انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه فتونیک دانشگاه اصفهان
مهدی مزمل پیل سوختی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مجتبی مستجاب الدعواتی انرژی های تجدید پذیر گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
امیر مصیبی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران
حسین معتمد چابکی انرژی های تجدید پذیر هیئت علمی دانشگاه
حسین معتمد چابکی انرژی های تجدید پذیر هیئت علمی دانشگاه
محمد جواد مهدوی نژاد انرژی های تجدید پذیر دانشیار در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رامین مهدی پور انرژی های تجدید پذیر دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش
فاطمه مهدیزاده سراج انرژی های تجدید پذیر دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری و شهرسازی
محسن موسایی انرژی های تجدید پذیر استادیار دانشگاه گچساران
سیده مهسا موسوی رینه انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی های نو و تجدیدپذیر، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران،ایران
امیرحسین میرآبادی انرژی زمین گرمایی استادیار
اسماعیل میرزایی قلعه انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
اسماعیل میرزایی قلعه انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
حسین میرسعید قاضی انرژی های تجدید پذیر دانشیار، گروه مهندسی فن‌آوری صنایع غذایی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
آرش میر عبد اله لواسانی انرژی های تجدید پذیر دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
علی میرمحمدی انرژی های تجدید پذیر گروه مکانیک خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
ابوالفضل ناطقی انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه خوارزمی
صدیقه ناظمیان انرژی های تجدید پذیر مدرس دانشگاه فرهنگیان
فاطمه نامدارنیا انرژی های تجدید پذیر مدرس و محقق
محمد نجف زاده انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی عمران- آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی کرمان
یونس نوراللهی انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
آزاده نوراله نوری وندی انرژی های تجدید پذیر استادیار دانشگاه
گیتی نوری انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
مهدی نیرومند انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی برق، دانشگاه اصفهان
حسین یوسفی انرژی های تجدید پذیر گروه انرژیهای نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
طاهر یوسفی امیری انرژی های تجدید پذیر دانشکاه زنجان