داوران

بررسی و کار داوری یک مقاله  طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای در جهت ارتقا سطح کیفی  مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

 


نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
عباس ابراهیمی انرژی های تجدید پذیر استادیار مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
مهدیه آبروش انرژی های تجدید پذیر بخش انرژی، مرکزتحقیقات راه مسکن و شهرسازی
زاهد احمدی انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی امیرکبیر
توحید ادیبی انرژی خورشیدی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بناب
سیروس ارشادی انرژی های تجدید پذیر دانشکده فنی، دانشگاه هرمزگان
اسماعیل آرین خواه پیل سوختی دانشگاه تبریز
حسن علی ازگلی انرژی های تجدید پذیر دپارتمان مهندسی مکانیک،‌سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
مرتضی اسفندیاری انرژی های تجدید پذیر دانشگاه بجنورد
مرتضی اسفندیاری انرژی های تجدید پذیر دانشگاه بجنورد
سید یحیی اسلامی انرژی های تجدید پذیر استادیار - پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری
حسین اسماعیلی انرژی های تجدیدپذیر ونو کارشناس فنی و مدیر اجرایی
کاظم اسماعیل پور انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
علی اسماعیلی نسب انرژی های تجدید پذیر مدرس دانشگاه
علیرضا اصلانی گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
ابراهیم افشاری گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فرامرز افشار طارمی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی رنگ و پلیمر
زهرا آقاشریعتمداری انرژی های تجدید پذیر استادیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمود اکبری انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی عمران ، دانشگاه کاشان
مهدیه آکوچکیان انرژی های تجدید پذیر استادیار - پردیس بین المللی کیش - هنر و معماری
امیر امیدوار انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شیراز-شیراز- ایران
حسین امیرآبادی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند ، ایران
جعفر امیری پرنیان انرژی های تجدید پذیر استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه بوعلی همدان، ایران
جلیل اولیا انرژی های تجدید پذیر دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید بازارگان انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه خواجه نصیر
مهدی بازرگانی پور پیل سوختی پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته- دانشگاه صنعتی اصفهان
کاوه بخرد انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
جواد بذرافشان انرژی های تجدید پذیر دانشیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علیرضا بیرامی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه اراک
مجتبی بزرگ علی آبادی کارشناس تحقیقات / شرکت دانش بنیان مانا شیمی آریا پیوند سپاهان زیرمجموعه ی گروه صنایع گیتی پسند
حسین بزم آرا انرژی های تجدید پذیر استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
احمد بناکار انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
زهرا بنی عامریان انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه مهندسی مکانیک
حسین بهفر انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز
هادی پاسدارشهری انرژی های تجدید پذیر هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مریم پروین انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
راضیه پوردربانی انرژی زمین گرمایی، انرژی های تجدید پذیر دانشگاه محقق اردبیلی
ایمان پورفر انرژی های تجدید پذیر گروه برق قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، خوزستان، ایران
علی پورفرد انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
محمدرضا پورمحمدی انرژی های تجدید پذیر استاد دانشگاه تبریز
مرتضی تاکی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز
اشکان توپ شکن انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
مسلم توکل انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه یزد
حامد جانعلیزاده انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
فاطمه جدا انرژی های تجدید پذیر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فرزاد جعفرکاظمی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه آژاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن جنگاور انرژی های تجدیدپذیر ونو
مهدی جنوبی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه تهران
کامبیز جهان بین انرژی های تجدید پذیر گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شاهرود
فریبرز جهانشاه انرژی خورشیدی، انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی و نیروگاه - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق - تهران- ایران
محمدحسین جهانگیر انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
مهران جوانبخت انرژی های تجدید پذیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
معصومه جواهری پیل سوختی پژوهشگاه مواد و انرژی
محمود جورابیان انرژی های تجدید پذیر گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
ابراهیم حاجی دولو انرژی های تجدیدپذیر ونو چمران اهواز
مرتضی حاجی محمود زاده عضو هیات علمی گروه فیزیک
احمد حاجی نژاد دانشگاه تهران
علیرضا حبیبی انرژی های تجدید پذیر دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمتنشاه
سحاب حجازی انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه تهران
محمد حجت انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
محمد حجتی انرژی های تجدید پذیر گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
شاهین حیدری انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه تهران
کبری حیدربیگی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
رحیم حیدری چیانه انرژی های تجدید پذیر استاد دانشگاه تبریز
میرقاسم حسینی پیل سوختی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
سید رضا حسن بیگی انرژی های تجدید پذیر دانشیار، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
مهدی حمزه نژاد انرژی های تجدید پذیر استادیار - تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری و شهرسازی
مهدی حنفی کومله انرژی های تجدید پذیر گروه معماری دانشگاه آزاد واحد لاهیجان
مهدی حنفی کومله انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
رزیتا خادمی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی برق، دانشگاه شهرکرد
رزیتا خادمی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی برق، دانشگاه شهرکرد
سارا خادم پیر پیل سوختی دانشگاه فناوری های نوین قوچان
شاهین خامنه اصل انرژی های تجدید پذیر، تست گروه مهندسی مواد و متالوژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد علی خانمحمدی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه علم و صنعت ایران
جمال خداکرمی انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام
جمال خداکریمی انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام
محمداسماعیل خراسانی فردوانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
ایمان خزایی انرژی های تجدید پذیر دانشکده مکانیک شهید بهشتی
خلیل خلیلی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند ، ایران
گل محمد خوب بخت انرژی های تجدید پذیر، انرژی های تجدیدپذیر ونو استادیار مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
شهرام درخشان هوره انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکاانیک - دانشگاه علم و صنعت
یوسف درویشی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس ابوریحان، دانشگاه نهران
فرهاد دفتر انرژی های تجدید پذیر دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
حمید دلبری انرژی های تجدید پذیر دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
مهسا دلشاد انرژی های تجدید پذیر استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد لاهیجان
فرزاد دهقانیان انرژی های تجدید پذیر گروه آموزشی مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
محمد دیواندری انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی و کنترل
امیر دودابی نژاد انرژی های تجدید پذیر معاون سازمان بهره وری انرژی ایران
امیر دودابی نژاد انرژی های تجدید پذیر معاون سازمان بهره وری انرژی ایران، تهران، ایران
سیدعلیرضا ذوالفقاری انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
سید علیرضا ذوالفقاری انرژی های تجدید پذیر گروه تبدیل انرژی بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
علیرضا رازقی زاده انرژی های تجدید پذیر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
منصور راسخ انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
فاطمه راضی آستارایی گروه انرژی های نو و سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
مهدی رحمانی نیا انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس
ولی رسول شربیانی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه محقق اردبیل-دانشکده منابع طبیعی
محمد رضوانی انرژی های تجدید پذیر گروه مواد دانشگاه تبریز
زینب رمدانی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
هادی رمضانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی آب ، دانشگاه یبن المللی امام خمینی
سهیل رومی دانشگاه تهران
خسن زارع انرژی های تجدید پذیر دانشگاه صنعتی قوچان
پیام زرافشان انرژی های تجدید پذیر مهندسی بیو سیستم
سید جواد ساداتی نژاد انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
سجاد سبزی انرژی های تجدید پذیر پژوهشگر پسادکتری
علی اکبر سبزی پرور انرژی های تجدید پذیر همدان – دانشگاه بو علی سینا، کد پستی 65174، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب
سید مجتبی سجادی انرژی های تجدید پذیر گروه آموزشی کسب و کار، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا سرائی انرژی های تجدید پذیر دانشکده فنی گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران،ایران
سید قدرت اله سیف السادات انرژی های تجدید پذیر گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مصطفی سفیدگر انرژی های تجدید پذیر مرکز مدیریت بارهای سرمایشی پژوهشگاه نیرو
مهدی سلطانپور انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه امام خمینی
محسن شجاعی فر انرژی های تجدید پذیر دکتر / دانشگاه شهید بهشتی
بابک شیرانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی هسته ای، دانشگاه اصفهان
زهرا شریعتی نیا انرژی های تجدید پذیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرحسین صادقپور انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه کاشان
احمد صدیق انرژی های تجدید پذیر دانشکده برق دانشگاه تهران
مجتبی طحانی دانشگاه تهران
جواد طریقی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم-دانشگاه محقق اردبیلی
سامان طوسی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
محسن عامری انرژی های تجدید پذیر دانشجوی دکتری / دانشگاه شهید بهشتی
ناصر عبادتی انرژی زمین گرمایی، انرژی های تجدید پذیر گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
عاطفه عباسپور دانشجوی دکتری، رشته مهندسی سیستم‌های انرژی، گروه انرژی‌های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران،تهران،ایران
مجید عباسپور انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه شریف
سمیه عبداللهی انرژی های تجدید پذیر کارشناس ارشد شرکت تولید قطعات اب بندی
غلامرضا عسکری انرژی های تجدید پذیر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهدی عسکری انرژی های تجدید پذیر عضو هیات علمی دانشگاه خاتم النبیاء
حسین علیزاده انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
مجید عمیدپور انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه خواجه نصیر
علی غلامی مایع سازی و گازسازی هیدرژن گروه شیمی تجزیه- دانشگاه کاشان
کاظم غلامی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
حمید غیور انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مریم فانی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه امیرکبیر،تهران، ایران
محدرضا فتح اللهی انرژی های تجدید پذیر پسا دکتری / دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا فرشچی انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه کاشان
مازیار فیض اله زاده انرژی های تجدید پذیر مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
روشنک فهیمی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران
ابوالفضل فورگی نژاد انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مواد و مکانیک، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند ، ایران
احمد قاسمی انرژی های تجدید پذیر گروه برق قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، خوزستان، ایران
محسن قاسمی انرژی های تجدید پذیر هیئت علمی اترژی در ساختمان ،دکتری معماری
رقیه قاسم پور گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
سجاد قاسملو انرژی های تجدید پذیر گروه آیرودینامیک، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
حسن قاسمی مبتکر انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تهران، چردیس کرج
برات قبادیان انرژی های تجدید پذیر تربیت مدرس
برات قبادیان انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسن قدوسی دانشگاه تهران
محمد حسین قربانی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
مرتضی قنبرپور انرژی های تجدید پذیر دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
نوذر قهرمان انرژی های تجدید پذیر دانشیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین قهرمانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
محمد کامرانی فر انرژی های تجدید پذیر کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
بابک کامکاری انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
محمد حسین کیانمهر انرژی های تجدید پذیر دانشیار، گروه فنی مهندسی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
صدف کرکودی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تربیت مدرس
علی کرمی مولایی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه حکیم سبزواری
عبدالرزاق کعبی نژادیان ----------------------
عبدالرزاق کعبی نژادیان انرژی های تجدید پذیر سازمان انرژی‌های نو – وزارت نیرو (انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران)
شیوا گرجیان انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی گل محمدی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه صنعتی بیرجند
علی نجات لرستانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
امین لطفعلیان انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، اصفهان
مصطفی مافی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
مصطفی مافی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
مصطفی مافی انرژی های تجدیدپذیر ونو هیئت علمی
امین ماهان انرژی های تجدید پذیر استادیار گروه مهماری دانشگاه آزاد لاهیجان
محمد مجدم انرژی های تجدید پذیر دانشگاه شهید بهشتی
آرمان محسنی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه شهید بهشتی
مسعود محسن دخت املشی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه اصفهان
مهلا محمدی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه
بهروز محمد کاری انرژی های تجدید پذیر استادیار، مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران، تهران
بهروز محمد کاری انرژی های تجدید پذیر بخش انرژی- مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
امیرحسین میرآبادی انرژی زمین گرمایی استادیار
زهرا مرادی انرژی خورشیدی، انرژی های تجدیدپذیر ونو گروه فتونیک دانشگاه اصفهان
فرشاد مرادی کشکولی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اسماعیل میرزایی قلعه انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
اسماعیل میرزایی قلعه انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
حسین میرسعید قاضی انرژی های تجدید پذیر دانشیار، گروه مهندسی فن‌آوری صنایع غذایی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
آرش میر عبد اله لواسانی انرژی های تجدید پذیر دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
علی میرمحمدی انرژی های تجدید پذیر گروه مکانیک خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
گیتی میرمحمدصادقی انرژی های تجدید پذیر عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی مزمل پیل سوختی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مجتبی مستجاب الدعواتی انرژی های تجدید پذیر گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
حسن مسعودی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه شهید چمران اهواز
مهران مصدری انرژی های تجدید پذیر دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
حسین معتمد چابکی انرژی های تجدید پذیر هیئت علمی دانشگاه
حسین معتمد چابکی انرژی های تجدید پذیر هیئت علمی دانشگاه
مهدی معرفت انرژی های تجدیدپذیر ونو دانشگاه تربیت مدرس
مهدی ملکی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی شیمی، دانشگاه زنجان
فاطمه مهدیزاده سراج انرژی های تجدید پذیر دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری و شهرسازی
مجتبی مهدوی نیا انرژی های تجدید پذیر دانشکده معماری، دانشگاه هنر
محمد جواد مهدوی نژاد انرژی های تجدید پذیر دانشیار در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سعید مهذب ترابی انرژی های تجدید پذیر مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی، تهران، ایران
حسین موسی زاده انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجیدرضا ناصح انرژی های تجدید پذیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
صدیقه ناظمیان انرژی های تجدید پذیر گروه شیمی - دانشگاه فرهنگیان
فاطمه نامدارنیا انرژی های تجدید پذیر مدرس و محقق
آرش نجفی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی شیمی، دنشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران
بهمن نجفی انرژی های تجدید پذیر مدرس
مهدی نیرومند انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی برق، دانشگاه اصفهان
نازنین نصرالهی انرژی های تجدید پذیر گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام
بیژن نظری انرژی های تجدید پذیر گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه یبن المللی امام خمینی
محمد نعمت اللهی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه شیراز
احسان نوراللهی انرژی های تجدید پذیر گروه صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام
یونس نوراللهی انرژی های تجدید پذیر گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
هاشم هاشم نژاد انرژی های تجدید پذیر دانشگاه علم و صنعت ایران
کامل هومن انرژی های تجدید پذیر رییس دپارتمان انرژی تجدید پذیر دانشگاه کویینزلند
هاشم وحدانی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
حسین یوسفی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه منابع طبیعی گرگان
حسین یوسفی انرژی های تجدید پذیر گروه انرژیهای نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
طاهر یوسفی امیری انرژی های تجدید پذیر دانشکاه زنجان
علی وکیلی اردبیلی انرژی های تجدید پذیر استادیار معماری دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرزانه وهابزاده پیل سوختی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر