بررسی جامع انواع خشک کن های خورشیدی و عملکرد آن‌ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

2 مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی جندی شاپور،خوزستان،ایران

چکیده

استفاده از تابش خورشیدی برای خشک‌کردن، یکی از قدیمی‌ترین کاربردهای انرژی خورشیدی است. در دسترس بودن فراوان انرژی خورشیدی و کاهش سریع سوخت فسیلی، توجه زیادی را به سمت استقرار سیستم‌های خورشیدی در مقیاس بزرگ جلب کرده است.
یک خشک‌کن کارآمد، قادر به افزایش کیفیت محصول، کاهش زمان خشک‌کردن و تولید بیشتر است. در حقیقت کاهش انرژی مصرفی، راه مؤثر کاهش هزینه است. به‌طورکلی خشک‌کن‌های خورشیدی، تجهیزات کم‌ظرفیتی هستند که بر اساس داده‌های تجربی و نیمه تجربی و با طرح‌های نظری ساخته می‌شوند. بخش خشک‌کردن یکی از مصرف‌کننده‌های بزرگ انرژی دنیاست و با در نظر گرفتن رشد بحران انرژی، کاهش انرژی مصرفی در این بخش با استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند تضمین‌کننده مهار این بحران جهانی باشد. از مزایای انرژی خورشیدی، بی‌پایان بودن و در دسترس بودن کامل آن است ولی از معایب آن‌هم می‌توان به قطع انرژی در شب و اختلاف میزان آن در ساعات مختلف روز اشاره کرد. طراحی خشک‌کن‌های هیبریدی و نیز استفاده از باتری‌های ذخیره کننده انرژی حاوی مواد تغییر فاز دهنده از راه‌حل‌های رفع عیوب فوق است. در این مقاله، انواع خشک‌کن‌های خورشیدی و روش‌های اتصال انواع مختلف این نوع خشک‌کن‌ها همراه با جدیدترین مثال‌های کاربردی در این زمینه موردبررسی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


- مراجع
[1]    K. Kroll, W. Kast, Trocknen und Trockner in der Produktion, Geschichtliche Entwicklung der Trocknungstechnik, 3rd. Vol1, p. 574, Berlin, Springer Verlag, 1989.
[2]    V. Belessiotis, E. Delyannis, Solar drying, Solar Energy Vol. 85, No. 8, pp. 1665-1661, 2011.
[3]      A. El Khadraoui, S. Bouadila, S. Kooli, A. Farhat, A. Guizani, Thermal behavior of indirect solar dryer: Nocturnal usage of solar air collector with PCM, Tunisia, Journal of Cleaner Production, Vol. 168, pp. 37-48, 2017.
[4]    D.R. Pangavhane, R.L. Sawhney , Review of research and developing work on solar dryers for grape drying, Energy Conversion& Management, Vol. 43, No. 1, pp. 45-61, 2002.
[5]    V. Belessiotis, E. Delyannis, Drying of grapes by solar energy, in Proceeding of the Solar World Congress of International Solar Energy Society on “Clean and Safe Energy Forever”, vol. 2. Kobe, Japan, pp. 1510–1514, 1989.
[6]      A.K.Babu, G.Kumaresan, Review of leaf drying: Mechanism and influencing parameters, drying methods, nutrient preservation, and mathematical models. Easwari Engineering College, Bharathi Salai, Ramapuram, Chennai 600089, Tamil Nadu, India, p.  536-556, 2018.
[7]    M.V. Murthy Ramana, A review of new technologies, modes and experimental investigations of solar dryers, Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 13, No. 4, pp. 835-844, 2009.
[1]    M.A. Leon, S. Kumar, S.C. Bhattachaya, A comprehensive procedure for performance evaluation of solar dryers. Renewable & Sustainable Energy Reviews Vol. 6, No. 4, pp. 367-393, 2002.
[2]      Liyun Zhang, Yanxin Yang, Analysis of Thermal insulation performance of Aerated Concrete Block Wall in Solar Greenhouse (in Russian), IOP Conference Series: Earth and Environmental ScienceVolume 170,2018.
[3]     L. Imre, Solar drying, In: A.S. Mujumdar, (Ed.), Handbook of Industrial Drying, vol. 1. pp. 373–451, New York: CRC Press, 1998.
[4]    M. Condori, R. Echazu´ , L. Saravia, Solar drying of sweet pepper and garlic using the tunnel greenhouse dryer. Renewable Energy Vol. 22, No. 4, pp. 447-460, 2001.
[5]    M. Condori, L. Saravia, The performance of forced convection greenhouse dryers. Renewable Energy, Vol. 13, No. 4, pp. 453-469, 1998.
[6]    BINE, Entwicklung eines solaren Aufwindtrockners  (Development of a solar air dryer), Project-info-Service, No 11, 1990.
[7]    Y. Coulibaly, Z. Tebou, S. Laouan, Solar drying of fruits and vegetables in Burkina Faso, Sun World Vol. 12, No. 1, pp. 15-19, 1988.
[8]    B. Bena, R.J.  Fuller, Natural convection solar dryer with biomass back-up heater. Solar Energy, Vol. 72, No. 1, pp. 75-83, 2002.
[16] SumitTiwari,SanjayAgrawal,PVT air collector              
               integrated greenhouse dryer. Centre for Energy                                  Studies, Indian Institute of Technology Delhi,
           Hauzkhas, New    Delhi 110016,   India.2018.