کلیدواژه‌ها = دستگاه تقطیرکن خورشیدی
تعداد مقالات: 1
1. تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هوای مرطوب و انرژی خورشید

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 4-15

مجید بازارگان؛ مریم احمدی علی بیگلویی