نویسنده = زهرا دهقان خواجه بلاغ
نگاهی به بهینه‌سازی انرژی در لباس‌های نسل جدید با استفاده از مواد تغییرفازدهنده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 70-77

عزیز باباپور؛ زهرا دهقان خواجه بلاغ؛ مینا گنج خانی؛ میثم پار