نویسنده = سحر شکوهی
تعداد مقالات: 1
1. آس‌باد الگویی از معماری بومی در استفاده از انرژی باد در منطقه خواف

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 22-28

سارا پیش یار؛ حسن خسروی؛ سحر شکوهی