بررسی تطبیقی ظرفیت نصب‌شده، شاخص‌های اقتصادی و کسب‌وکار، چشم‌اندازها و اسناد بالادستی حوزه نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر مبتنی بر زیست‌توده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکتری، مهندسی برق قدرت، پژوهشکده سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، مهندسی برق قدرت، پژوهشکده سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، تهران، ایران

3 کارشناسی، مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

چکیده

تنوع‌بخشی به منابع انرژی و مشکلات زیست‌محیطی سوخت فسیلی باعث توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر شده است. امروزه با افزایش چشمگیر فعالیت‌ها و بودجه دولت‌ها و شرکت‌ها در امر تحقیق و توسعه سیستم‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، قیمت تمام‌شده استفاده از آن‌ها کاهش چشمگیری داشته و قابل رقابت‌ با سیستم‌های انرژی سنتی شده است. زیست‌توده از دیرباز به شکل‌های گوناگون استفاده شده و در حال حاضر برای تولید برق مورد توجه بسیاری قرارگرفته است. سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های برق زیست‌توده علاوه مدیریت پسماند منجر به تولید برق و فضای کسب‌وکار مناسب می‌شود. لذا سیاست‌های کلان و تشویقی متعددی در کشورهای مختلف برای توسعه این فناوری مطرح شده است. در این مقاله ضمن معرفی فناوری‌های استحصال انرژی از منابع زیست‌توده، روند توسعه و جایگاه آن در سراسر جهان و همچنین ایران ارزیابی می‌شود. این امر ناظر بر وضعیت فعلی بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، اشتغال، هزینه همترازشده و سیاست‌های کلان توسعه این فناوری است. نتایج حاکی از آن است که در ایران، علی‌رغم وجود مقررات معتبر بالادستی، عزم راسخی برای توسعه این نیروگاه‌ها وجود ندارد. با این ‌حال، با توجه به اهداف کشورهای منطقه مانند پاکستان و ترکیه، باید قوانین تسهیل‌گری و مشوق‌های ‌مالی جذابی در ایران اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها


[1]   مهدی رضائی و همکاران، سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی زیست‌توده در ایران، پژوهشگاه نیرو، وزارت نیرو، 1394.
[2] M. R. Asadi, M. Moharrampour, and H. Abdollahian, Review state of biomass energy in iran, Advanced Materials Research, vol. 463, pp. 885-889, 2012.
[3]  J. Bedia, M. Peñas-Garzón, A. G. Avilés, J. J. Rodriguez, and C. Belver, A review on the synthesis and characterization of biomass-derived carbons for adsorption of emerging contaminants from water, C—Journal of Carbon Research 4, no. 4, pp.1-53, 2018.
[4]  P. McKendry, Energy production from biomass (part 2): conversion technologies, Bioresource technology, vol. 83, no.1, pp.47-54, 2002.
[5]  S. Capareda, Introduction to biomass energy conversions, New York: Taylor & Francis Group, 2014.
[6]  فناوری‌های تولید انرژی از زیست‌توده، دفتر انرژی زیست‌توده، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق انرژی ایران (ساتبا)؛ http://www.satba.gov.ir/fa/aboutorganization/ationoffice/zisttoodehoffice.
[7]  S. Sharma, R. Meena, A. Sharma, and P. Goyal, Biomass conversion technologies for renewable energy and fuels: A review note, IOSR J. Mech. Civ. Eng, vol. 11, no. 2, pp. 28-35, 2014.
[8]   پ. گرجی تهرانی، ن. مهردادی، م. ج. امیری، بررسی و اولویت‌بندی فناوری‌های مختلف تولید انرژی از منابع زیست‌توده، پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر پاک و کارآمد، تهران، ایران، 1392.
[9] A. Molino, S. Chianese, and D. Musmarra, Biomass gasification technology: The state of the art overview, Journal of Energy Chemistry, vol. 21, no.1 ,pp. 10-25, 2016.
[10] م. ع. یاوری، ر. قاسم زاده، م. اکرمی، بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند هضم بیهوازی و تولید بیوگاز، کنفرانس بین‌المللی زنجیره تأمین سبز، لاهیجان، ایران، 1396.
[11] P. Vandevivere, L. De Baere, and W. Verstraete, Types of anaerobic digester for solid wastes, Biomethanization of the organic fraction of municipal solid wastes. Iwa Publishing, pp. 111-140, 2003.
[12] ع. نظری، ج. نصیری، انواع هاضم‌های بیهوازی برای استحصال انرژی از مواد آلی فسادپذیر، فصلنامه انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، دوره 1، شماره 2، صفحه 37-44، 1393.
[13] Renewables 2019: Global status report, REN21 Secretariat; https://www.ren21.net/reports/global-status-report/.
[14] Renewable capacity statistics 2020, International Renewable Energy Agency; https://www.irena.org/Publications.
[15] Global Trends in Renewable Energy Investment 2019, Frankfurt School-UNEP centre/BNEF; https://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/29752/GTR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
[16] س. محمودی، ه. برهمندپور، ک. حیدری، تعیین قیمت تمام‌شده برق بر اساس الگوریتم پیشنهادی LCOE منطبق بر تکنولوژی‌های مختلف و مطالعه موردی آن در کشور ایران، سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، ایران، 1394.
[17] Renewable power generation costs in 2018, International Renewable Energy Agency; https://www.irena.org/Publications.
[18] Renewable energy and jobs: annual review 2019, International Renewable Energy Agency; https://www.irena.org/Publications.