بررسی منابع انرژی تجدیدپذیر و نقش سلول های خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد تبریز ، تبریز تبریز، صندوق پستی 262136111

چکیده

بشر از دیرباز با بکارگیری انرژی های فراوان و در دسترس طبیعت، در پی گشودن دریچهای تازه به روی خویش بود تا از این رهگذار، بتواند افزون بر آسانتر کردن کارها، فعالیتهای خود را با کمترین هزینه و بالاترین سرعت به انجام رساند و گامی برای آسایش بیشتر بردارد. با توجه به کاهش منابع انرژی تجدیدناپذیر مانند سوختهای فسیلی، بحران انرژی یکی از مسائل مهم در دنیای امروز می باشد. همچنین استفاده از این منابع، آلودگیهای زیست محیطی بسیاری به همراه دارد که منجر به بروز پدیده گرمای جهانی میشود. از این رو تمایل به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته شده است و تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام فتوولتائیک از موارد استفاده انرژی خورشید می باشد.
در اینجا انرژی خورشید و ساخت سلول ها بر پایه ویفرهای سیلیکونی و لایه های نیمه هادی در ساخت سلول های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته شده است، همچنین سلولهای خورشیدی به عنوان دستگاههای فوتوولتائیک تبدیل کننده نورخورشید به جریان الکتریسیته و مخصوصا سلول های خورشیدی پلیمری و مکانیسم عملکرد آن ها به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی تجدیدپذیر مورد بررسی واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] D. K. Panda, “Nanostructured organic solar cells,” 2011
[2] M. A. Green, “Third generation photovoltaics: solar cells for 2020 and beyond,” Phys. E Low-dimensional Syst. Nanostructures, vol. 11, no. 1, pp. 61–50, 2002
[3] H. Assender and A. Barkhouse, "Photovoltaic Polymer Materials," Photochemistry and Photophysics of Polymeric Materials, p. 271, 2010
[4] J. Bernede, "Organic photovoltaic cells: history, principle and techniques," Journal of the Chilean Chemical Society, vol. 53, pp. 1549-1564, 2008
[5] M. A. Green, “Catalogue photovoltaic drawings”, photovoltatics special research centre, university of new south wales, Sydney,1112
[6] T. L. Benanti and D. Venkataraman, "Organic solar cells: An overview focusing on active layer morphology," Photosynthesis research, vol. 87, pp. 73-81, 2006
[7] S. Günes, H. Neugebauer, and N. S. Sariciftci, "Conjugated polymer-based organic solar cells," Chemical Reviews, vol. 107, pp. 1324-1338, 2007
[8] B. C. Thompson and J. M. Frechet, "Polymer–fullerene composite solar cells," Angewandte chemie international edition, vol. 47, pp. 58-77, 2008
[9]H. H. Khaligh, “Silver Nanowire Transparent Electrodes: Fabrication, Characterization, and Device Integration,” Univ. Waterloo, 2013.
[10] G. Haacke, “New figure of merit for transparent conductors,” J. Appl. Phys., vol. 15, no. 1, pp. 1086–1081, 1156