طراحی و پیاده سازی سیستم برق خورشیدی فتوولتائیک منفصل از شبکه بر اساس روابط انرژی و تلفات در این سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت بالا، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

2 کارشناس ارشد ابزاردقیق و اتوماسیون شرکت گاز پارس جنوبی SPGC * رفسنجان

چکیده

با توجه به آفتاب خیز بودن کشورمان، دسترسی هرچه سریع‌تر به فناوری استفاده از انرژی خورشیدی بسیار با ارزش می‌باشد. در این مقاله پارامترهای موثر در طراحی یک سیستم برق خورشیدی از نوع فتوولتائیک آورده شده است و همچنین تمامی مراحل طراحی و ساخت یک سیستم نمونه، در ایستگاه راه‌آهن بین شهری با مصرف روزانه 5 کیلووات ساعت انرژی که دسترسی به برق شبکه سراسری را به دلایل هزینه‌های بالا و سرقت کابل‌ها و دوری از شبکه اصلی را ندارد، آورده شده است. از آنجایی که فناوری فتوولتائیک روزانه در حال پیشرفت سریع و بهینه شدن می‌باشد در این مقاله سعی شده است تمامی پارامترهای موثر در بهبود این سیستم‌ها مورد بازبینی قرار گیرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها


[2]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/PVeff%28rev140511%29.jpg
[3]http://us.sunpower.com/about/sunpower-technology/most-efficient-solar/
[4]Zielke, D. et al. “Direct Laser Texturing for High-Efficiency SiliconSolar Cells,” IEEE Journal of Photovoltaics, 2013
[5] Nasser, A .et al. (2012) “Design of Qatar University’s First Solar Car for Shell Eco-Marathon Competition,” IEEE.
[9] Recent Facts about Photovoltaics in Germany Last update: April 10, 2014. available for download at: www.pv-fakten.de
[10] E.H. Camm, E. Williams, S., (2011) “Solar Power Plant Design and Interconnection,” IEEE.
[11] http://www.firstsolar.com
[12]http://www.law-ir.com/law/cat/362/
[13]http://www.nianelectronic.com/
[14]http://www.farancorp.net/Main/index.aspx
[15] http://www.suna.org.ir/fa/project/doneproject
[16] http://nanolab.ir/
[18] IEEE Guide for Array and Battery Sizing in Stand-Alone Photovoltaic (PV) Systems, IEEE Std 1562™-2007
[19] IEEE Recommended Practice for Testing the Performance of Stand-Alone Photovoltaic Systems, IEEE Std 1526™-2003(R2009)
[20]Arnedo, L. Suman, D. Blasko, V. (2012) “80 kW Hybrid Solar Inverter for Standalone and Grid Connected Applications,” IEEE
[24] Jiang, Y. Abu Qahouq, J. (2011) “Study and Evaluation of Load Current Based MPPT Control for PV Solar Systems,” IEEE.
[25] Kassem, A. Hamad, M. (2011)“A Microcontroller-Based Multi-Function Solar Tracking System,” IEEE.
[26] Youngren, E. (2011) “Shortcut to FailureWhy Whole SystemIntegration and Balance of System Componentsare Crucial to Off-Grid PV System Sustainability,” IEEE Global Humanitarian Technology Conference.
[27]Homer software available in: www.homerenergy.com