مروری بر مهم ترین فناوری های مدیریت تولید برق از انرژی خورشیدی و ارزیابی اقتصادی آنها با تأکید بر سیستم های فتوولتائیک و اهداف توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گرایش مدیریت استراتژیک، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر، همچون انرژی خورشیدی در تولید برق به جای سوخت‌های فسیلی، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌توان از انتشار گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کرده و موجب عرضة پایدار انرژی در کشور شد. چرا که منابع انرژی از مهمترین عناصر در توسعه پایدار است. هدف از این پژوهش، بررسی مهم‌ترین فناوری‌های تولید برق از انرژی خورشیدی و ارزیابی اقتصادی آنها با تأکید بر سیستم‌های فتوولتائیک و اهداف توسعه پایدار می‌باشد.
روش بررسی: تحقیق حاضر به صورت مروری یوده و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل و جمع‌بندی اطلاعات و منابع تنظیم شده است.
یافته‌ها: فناوری‌های تولید الکتریسیته از خورشید به سه دسته فتوولتائیک، متمرکزکننده گرمایش خورشیدی و فناوری‌های نوظهور، شامل حوضچه‌ها و تنوره خورشیدی تقسیم می‌شوند. در میان این سه دسته، فناوری فتوولتائیک که بر اساس تبدیل نور خورشید به الکتریسیته عمل می‌کند، بیشترین رشد را داشته و امروزه کشورهای زیادی از آن استفاده می‌کنند. اهمیت استفاده از تکنولوژی فتوولتائیک، تولید برق مستقیما، و بدون بهره‌گیری از مکانیسم‌های متحرک و شیمیایی، می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: اگر انرژی به نحوی تولید و مصرف شود که توسعه انسانی را در بلندمدت در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تامین نماید، مفهوم انرژی پایدار تحقق خواهد یافت، لذا تامین انرژی پایدار ضرورت توسعه پایدار است. محاسبة شاخص‌های ارزیابی اقتصادی حاکی از آن است که در شرایط عدم پرداخت یارانه از طرف دولت بهره‌گیری از انرژی خورشید برای تولید برق، صرفة اقتصادی نداشته که در چنین شرایطی پرداخت یارانه برای دستیابی به ارزش خالص مثبت، تنها راه‌حل است.

کلیدواژه‌ها


[6] Ness, B., E. Urbel-Piirsalu, S. Anderberg and L. Olsson (2007). CategorisingTools for Sustainability Assessment, Ecological Economics, 60 (3): 498-508.
[7] IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2011. Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Chapter 9: Renewable Energy in the Context of Sustainable Development. Abu Dhabi, May 2011
[13] www.satba.gov.ir/fa/aboutorganization/introduction
[14] www.satba.gov.ir/fa/guidance/guidance/tariffs-ħ€
[16] Gurba, L., 2006, Sustainable Energy Future Contribution of Australian Coal, Melbourne
[17] Weisser, D., 2007, A guide to life cycle greenhouse gas (GHG) emissions from electricsupply technologies, PESS/IAEA, Austria.
[21] Lesourd. Jean-Baptiste (2001). Solar Photovoltaic Systems: the Economics of a Renewable Energy Resource. Environmental Modeling & Software (16): 147-156