اصلاح عملکرد سیستم های تبرید پالایشگاه های گاز با استفاده از یکپارچه سازی حرارتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین قزوین، کدپستی: 34148 – 96818.

3 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

در سال­های اخیر موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی به یکی از مباحث مهم و اساسی در تمامی صنایع انرژی­بر تبدیل شده است. از چندین دهه قبل، با رو به کاهش نهادن منابع سوخت­های فسیلی، موضوع بحران انرژی به یکی از مسایل مهم و اساسی روز دنیا تبدیل شد. یکپارچه­سازی حرارتی یکی از راهکارهای است که جهت اصلاح عملکرد و کاهش مصرف انرژی در واحدهای صنعتی مطرح شده است. از جمله واحدهای صنعتی بزرگ، فرایندهای پالایش گاز طبیعی هستند. در این فرآیندها، از یک سیستم تبرید جهت تأمین برودت مورد نیاز استفاده می­شود. در این تحقیق، سیستم تبرید واحد تولید پروپان یک پالایشگاه گاز نمونه با استفاده از روش ترکیبی پینچ و اگزرژی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج آنالیز نشان می­دهند که می­توان با اصلاح سطوح دمایی سیستم تبرید، توان مصرفی سیستم را به میزان 16%  کاهش داد.

[1] GPSA, Gas Processors Suppliers Association, Engineering data book, 2004.
[2] M. Mafi, S. M. Mousavi Naeynian, M. Amidpour, Exergy analysis of multistage cascade low temperature refrigeration systems used in olefin plants, International Journal of Refrigiration, Vol 32, pp 279-294, 2009.
[3] B. Ghorbani, G. R. Salehi, H. Ghaemmaleki, M. Amidpour, M. H. Hamedi, Simulation and optimization of refrigeration cycle in NGL recovery plants with exergy-pinch analysis, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol 7, pp 35-43, 2012.
[4] R. Hackl, S. Harvey, Applying exergy and total site analysis for targeting refrigeration shaft power in industrial clusters, Energy Journal, pp 1-10, 2013.
[5] R. Hackl, S.Harvey, Framework methodology for increased energy efficiency and renewable feedstock integration in industrial clusters, Applied Energy Journal, 2013.
 [6] م. عمیدپور ، م. گوگل، تکنولوژی پینچ (بهینه سازی انرژی)، موسسه نشر جهاد، 1380، چاپ اول.
[7] B. linnhoff, V. R. Dhole, Shaftwork targets for low-temperature process design, Chemical EngineeringScirnce, Vol 47, No 8, pp 2081-2091, 1992.