مروری بر هزینه‌های محیط زیستی تولید برق با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه انرژی های نو و تجدیدپذیر، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه نهران،ایران

2 گروه سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران

3 گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران.ایران

چکیده

بر اساس تعاریف، هزینه‌های خارجی، نتایج زیان‌بار فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد که این هزینه‌ها، به صورت آثار اجتماعی و محیط زیستی ظاهر می‌گردند. به عبارت دیگر تولید هر محصول (به صورت کالا و یا خدمات ) محیط زیست را متحمل هزینه‌هایی می‌کند که این هزینه‌ها در قیمت نهایی آن محصول لحاظ نمی‌گردد. عدم توجه به هزینه‌های محیط زیستی تولید برق باعث ایجاد آثار مخرب بر منابع طبیعی می‌گردد، در بخش انرژی کشور، هزینه‌های خارجی که به جامعه و محیط زیست تحمیل می‌گردند باعث آلودگی آب، هوا، کاهش منابع آب شیرین و ... می‌شوند. با جایگزینی انرژی‌های نو و تجدید پذیر می‌توان به کاهش این هزینه‌ها کمک کرد. بر اساس بررسی منابع موجود هزینه‌های خارجی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در میان سایر نیروگاه‌های تولید برق به سبک سنتی از مقدار کمتری برخوردار است. هم‌چنین باتوجه به وجود پتانسیل‌های انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و بادی در کشور ایران سهم این انرژی‌ها در بخش‌های مختلف در طی سال‌های آتی افزایش می‌یابد. پایین‌تر بودن هزینه‌های محیط زیستی انرژی‌های تجدیدپذیر یکی دیگر از دلایل لزوم افزایش سهم این نوع منبع انرژی در سبد انرژی کشور می‌باشد، هم‌چنین لازم به ذکر است که انرژی خورشیدی و بادی دارای کم‌ترین ردپای آب نیز می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


- منابع
[1]          ش. وصفی اسفستانی و ه. علیشیری, “ارزیابی هزینه های خارجی در نیروگاه های تولید برق,” دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی, 1390.
[2]         G. H. Bruntland, “Our Common Future Report of the World Commission on Environment,” New York, p. 318, 1987.
[3]         L. Čuček, J. J. Klemeš, and Z. Kravanja, “A review of footprint analysis tools for monitoring impacts on sustainability,” J. Clean. Prod., vol. 34, pp. 9–20, 2012.
[4]          D. Dalianis, D. Petassis, M. Santamouris, A. Argiriou, C. Cartalis, and D. N. Asimakopoulos, “Social cost of electricity generation in Greece,” Renew. energy, vol. 12, no. 3, pp. 281–289, 1997.
[5]          P. Rafaj and S. Kypreos, “Internalisation of external cost in the power generation sector: Analysis with Global Multi-regional MARKAL model,” Energy Policy, vol. 35, no. 2, pp. 828–843, 2007.
[6]          د. ع. شریفی, د. غ. کیانی, د. ر. خ. اخلاق و م. م. ب. تودشکی, “ارزیابی جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه,” تحقیقات مدلسازی اقتصادی, vol. سال سوم, no. 11, pp. 123–140, 1392.
[7]          N. E. Generation, “What Are the External Costs,” Nucl. Energy Agency, OECD, 2003.
[8]          لیلا پاک گوهر, “حسابداری محیط زیست,” حسابدار, vol. سال بیست و, no. 3, p. 52-, 1388.
[9]          M. Taussing, “Environmental economic,” Rutgers Univ., 2002.
[10]        سید کمال صادقی, زهرا کریمی تکانلو, محمد علی متفکر آزاد, حسین اصغرپور قورچی, و یعقوب اندایش, “سنجش رد پای آب بخش های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM),” اقتصاد مقداری, vol. سال یازدهم, no. 3, pp. 81–111, 1393.
[11]        M. Wackernagel and W. Rees, Our ecological footprint: reducing human impact on the earth, vol. 9. New Society Publishers, 1998.
[12]        J. Koomey and F. Krause, “Introduction to environmental externality costs,” CRC Handb. Energy Effic., pp. 35–94, 1997.
[13]        ا. عوامی, پیوند آب و انرژی در صنعت. دانشگاه صنعتی شریف, 1397.
[14]        گ. ترنر, ا. بیتمن, and د. و. پیرس, اقتصاد محیط زیست. دانشگاه فردوسی مشهد, 1388.
[15]        ب. جباریان و ا. رئیسی, “برآورد هزینه های محیط زیستی و اجتماعی تولید برق در کشور,” مجله محیط شناسی, vol. 34, pp. 21–28, 1383.
[16]        مهدی صادقی و معصومه ترکی, “بررسی هزینه‎های خارجی تولید برق در ایران (مطالعه موردی: نیروگاه برق شهید رجایی با تاکید بر آلاینده‎های SO2 و NO2 ، تحقیقات اقتصادی, vol. سال چهل و, no. 82, p. 121-, 1387.
[17]        S. Mirasgedis, D. Diakoulaki, L. Papagiannakis, and A. Zervos, “Impact of social costing on the competitiveness of renewable energies: the case of Crete,” Energy Policy, vol. 28, no. 1, pp. 65–73, 2000.
[18]        معصومه ترکی و زهرا عابدی, “هزینه های خارجی تولید برق از نیروگاه های فسیلی (به صورت موردی ایران),” انسان و محیط زیست, no. 19, p. 3-, 1390.
[19]        V. Fthenakis and H. C. Kim, “Life-cycle uses of water in US electricity generation,” Renew. Sustain. Energy Rev. Elsevier, vol. 14, no. 7, pp. 2039–2048, 2010.
[20]        س. بدخشان, م. گنج خانی, ا. صفدریان, و م. فتوحی فیروزآباد, “مطالعه هزینه فایده ی میزان آب مصرفی نیروگاه ها روی هزینه ی بهره برداری از شبکه های قدرت,” رویداد پیوند آب و انرژی شریف, 1394.
[21]        A. Delgado Mart, “Water Footprint of Electric Power Generation: Modeling its use and analyzing options for a water-scarce future,” Massachusetts Institute of Technology, 2012.
[22]        J. Macknick, R. Newmark, G. Heath, and K. C. Hallett, “Operational water consumption and withdrawal factors for electricity generating technologies: a review of existing literature,” Environ. Res. Lett., vol. 7, no. 4, p. 45802, 2012.
[23]        H. Yousefi et al., “Developing the geothermal resources map of Iran,” Geothermics, vol. 39, no. 2, pp. 140–151, 2010.
[24]        B. D. Hong and E. R. Slatick, “Carbon dioxide emission factors for coal,” Q. Coal Rep., vol. 7, 1994.
[25]        دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو, “ترازنامه انرژی,” 1396.
[26]        K. Sadeghi, “Renewable Energy, Economic Growth and Quality of the Environment in Iran (1980 – 2012),” Q. J. energy policy Plan. Res., vol. 3, no. 6, 2017.
[27]        مهدی بریمانی و دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان, “بررسی قیمت تمام شده و تعرفه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در ایران,” انرژی های تجدیدپذیر و نو, vol. سال اول, no. 2, p. 3-, 1393.
[28]        UNFCCC, “Global Carbon Project,” 2017.
[29]            Y. Tsai, Y. Chan, F. Ko, J. Yang, and others, “Integrated operation of renewable energy sources and water resources.,” Energy Convers. Manag., vol. 160, pp. 439–454, 2018.
[30]        http://www.satba.gov.ir/fa/guidance/guidance/guidance1/tariff