پیش بینی سهم انرژی زمین گرمایی در سبد انرژی جهانی در سال 2030

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه انرژی های نو و محیط زیست -دانشکده علوم و فنون نوین- دانشگاه تهران

2 گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران

چکیده

فناپذیری سوخت‌های فسیلی، توسعه پایدار و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی از یک طرف و تجدیدپذیر بودن منابع انرژی‌های نو از طرف دیگر، باعث توجه جهانیان به توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر شده‌است. انرژی زمین‌گرمایی نسبت به سایر انرژی‌های تجدیدپذیر دارای مزایای قابل‌توجهی مانند عدم وابستگی به شرایط آب‌و‌هوا، پایدار و دائمی بودن، امکان استفاده در اکثر مناطق و بازده حرارتی بالا می‌باشد. در حال حاضر ظرفیت نصب‌شده انرژی زمین‌گرمایی برای تولید برق تا آخر سال 2017 به 14060 مگاوات و استفاده مستقیم نیز تا آخر سال 2015 به 70329 گیگاوات رسیده‌است. در این تحقیق با توجه به رشد چند سال اخیر استفاده از این انرژی، پیش‌بینی شده‌است که در سال 2030 میزان ظرفیت جهانی برق نصب‌شده به حدود 20 گیگاوات الکتریکی (% 532/0 از کل برق مصرفی جهان) برسد. استفاده از انرژی زمین‌گرمایی برای تولید 2/175 تراوات‌ساعت برق باعث عدم استفاده از مقادیر قابل‌توجهی از سوخت‌های فسیلی مختلف به‌طور مجزا (زغال سنگ: 1010× 185/8 کیلوگرم، گاز طبیعی: 1010× 975/4 مترمکعب و نفت: 108× 8/2 بشکه) خواهد شد. در شرایطی که اگر برای تولید همان میزان برق از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شد، دی‌اکسید کربن زیادی (زغال‌سنگ: 091/234 مگاتن، گاز طبیعی: 957/97 مگاتن و نفت: 158/121 مگاتن) وارد جو می‌شد.

کلیدواژه‌ها


- منابع
 
[1]          V. Stefansson, “World Geothermal Assessment,” World Geotherm. Congr. 2005, no. April, pp. 24–29, 2005.
[2]          J. W. Lund and T. L. Boyd, “Direct Utilization of Geothermal Energy 2015 Worldwide Review,” Proc. World Geotherm. Congr., no. April, pp. 19–25, 2015.
[3]               ف. کاکایی و م. شاهرودی، “استفاده از انرژی زمین گرمایی، گامی در جهت توسعه پایدار“، اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار ،تهران، ایران، خرداد ماه 1395
[4]               ع.س. ز. هرندی. و ر. مستوری، “مروری بر انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه انرژی زمین گرمایی"، دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، اصفهان، ایران، اردیبهشت ماه 1396
[5]               بررسی وضعیت صنعت و بازار زمین گرمایی در جهان،  satba.gov.ir
 [6]         G. Resch, A. Held, T. Faber, C. Panzer, F. Toro, and R. Haas, “Potentials and prospects for renewable energies at global scale,” Energy Policy, vol. 36, no. 11, pp. 4048–4056, 2008.
[7]          S. M. Lu, “A global review of enhanced geothermal system (EGS),” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 81, no. June 2017, pp. 2902–2921, 2018.
[8]          M. Melikoglu, “Geothermal energy in Turkey and around the World: A review of the literature and an analysis based on Turkey’s Vision 2023 energy targets,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 76, no. March, pp. 485–492, 2017.
[9]          S. J. Zarrouk, “Postgraduate geothermal energy education worldwide and the New Zealand experience,” Geothermics, vol. 70, no. July, pp. 173–180, 2017.
[10]        A. Ritcher, “Top 10 Geothermal Countries based on installed capacity – Year End 2017,” Think Geoenergy, p. 1, 2018.
[11]        British Petroleum, “BP Statistical Review of World Energy 2017,” Br. Pet., no. 66, pp. 1–52, 2017.
[12]        U. S. E. I. Administration, “Table 8 . 1 . Average Operating Heat Rate for Selected Energy Sources ,” vol. 2016, p. 2018, 2015.
[13]        B. D. Hong and E. R. Slatick, “Carbon Dioxide Emission Factors for Coal,” Q. Coal Rep., vol. January-Ap, no. 6, pp. 1–8, 1994.
[14]        C. Search, “Combustion from Fuels - Carbon Dioxide Emission Environmental emission of carbon dioxide CO 2 when combustion fuels like coal , oil , natural gas , LPG and bio energy,” pp. 3–5, 2018.
[15]        “How much CO2 produced by burning one barrel of oil,” vol. 9994, p. 9994, 2018.