امکان سنجی فنی-اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تامین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و الکتریسیته مناطق روستایی دورافتاده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

2 عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، صندوق پستی ٣٤١٤٨٩٦٨١٨، m.mafi@eng.ikiu.ac.ir

3 شرکت گاز استان قزوین، قزوین

چکیده

استفاده از سیستم‌های نوین تامین انرژی، از جمله راهکارهای در دست بررسی برای تامین انرژی در مناطق سخت‌گذر است. از جمله این سیستم‌های نوین، می‌توان به سیستم‌های تجدیدپذیر اشاره نمود. در این تحقیق، امکان سنجی فنی-اقتصادی سیستم‌های تامین انرژی بر پایه منابع تجدیدپذیر برای سه روستای سخت‌گذر پیچ‌بن، نرملات و دینه‌رود، واقع در الموت شرقی  قزوین، انجام شده است. با بررسی انواع سیستم‌های تجدیدپذیر و پتانسیل‌ منطقه، دو سیستم خورشیدی و زیست‌گاز برای سه روستا برگزیده شدند. محاسبات فنی بیانگر این موضوع است که برای روستاهای پیچ‌بن، نرملات و دینه‌رود به ترتیب 1200، 150 و 1000 پنل فتوولتاییک مورد نیاز است. همچنین مطالعات نشان می­دهد که گاز تولیدی از فضولات حیوانی در این سه روستا به ترتیب 145008، 62000 و 50000 مترمکعب است. با توجه به محاسبات اقتصادی، توجیه‌پذیرترین طرح، سیستم‌های ترکیبی فتوولتاییک-زیست‌گاز با 5/5 سال دوره بازگشت سرمایه و 13/16 درصد نرخ بازگشت داخلی (IRR) است.

کلیدواژه‌ها


[1] اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 1383.
[2] ت. آقافیشانی، کتاب طلایی الموت، انتشارات کتاب طلایی جامع، 1389.
[3] داده‌های هواشناسی سال‌های 1393 تا 1395، اداره کل هواشناسی استان قزوین، ایستگاه معلم کلایه، 1395.
[4] سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) ، وزارت نیرو، Accessed 02 Nov 2016; http://www.suna.org.ir.
[5] م. نکوآمال کرمانی، م. پناهی، ف. طهماسبی. راهنمای کاربردی عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده و تکالیفقانونی مؤدیان، انتشارات کتاب راه، 1390.
[6] G.T. Thuesen, W.J. Fabrychy, Engineering Economy, 9th edition, Prentice-Hall College Div, 2000.
[7] J. Yang, B. Chen, Extended exergy-based sustainability accounting of a household biogas project in rural China, Energy Policy, Vol. 68, pp. 264–272, 2014.
[8] بخشنامه مصوبه‌ی بانک مرکزی به شماره 96593/93 مورخ 11/04/1393.
[9] بخشنامه مصوبه‌ی وزارت نیرو به شماره 100/20/24728/95 مورخ 24/05/1395.
[10] State and Trends of Carbon Pricing, World Bank Group, climate         change, Washington DC, 99533, 2015.  
[11] شبکه آمار و اطلاعات وزارت نیرو، Accessed 23 Mar 2017; http://www.isn.moe.gov.ir.
[12] کود کمپوست قیمت بالا یا بازار فروش، خبرگزاری مهر، Accessed 01 Mar 2017; http://www.mehrnews.com.
[13] سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، Accessed 02 Apr 2017; http://www.ichto.ir.
[14] سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، Accessed 20 Apr 2017; http://www.satba.gov.ir.     
[15] بخشنامه مصوبه‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجنماعی به شماره 253994 مورخ         28/12/95.
[16] سی.جی. بارو، توسعه پایدار: مفهوم ارزش و عمل، ترجمه ع. بدری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 44-بهار، 1376.
[17] ک. زیاری، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم، مجله ادبیات دانشگاه تهران زمستان / شماره 372، تهران، 1380.
[18] تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غ. فرجادی، انتشارات سازمان برنامه بودجه، 1382، چاپ چهارم.
[19] ح. مطیعی لنگرودی، برنامه‌ریزی روستایی با تاکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد، 1386.