نگاهی بر سیستم‌های خنک‌کننده تبخیری مستقیم فعال و غیرفعال

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز * شیراز، 313-71555، omidvar@sutech.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

چکیده

سیستم­های خنک کننده تبخیری به دلیل مزایای چشمگیری که دارند از دیرباز مورد توجه قرار گرفته­اند. پایین بودن هزینه­های اولیه جهت نصب و راه­اندازی، کم بودن هزینه­ در طی دوره استفاده، نگهداری آسان و ارزان و تأمین هوای تازه در ساختمان از جمله مهمترین مزایای اینگونه سیستمهاست. مصرف آب نسبتاً زیاد و عدم امکان استفاده از این سیستمها در اقلیمهای مرطوب از جمله معایب سیستمهای تبخیری است. هدف از این مقاله آشنایی با اصول سرمایش تبخیری و معرفی انواع سیستم­های خنک کننده تبخیری مستقیم فعال و غیرفعال است. سیستمهای فعال (مکانیکی) هوا را از طریق یک فن بر روی پد یا غشاء خیس به جریان درمی­آورند. در ادامه چندین نمونه از سیستمهای سرمایش تبخیری فعال از جمله کولر آبی، کولر اسلینگر، هواشوی و نظایر آن معرفی و نحوه عملکرد آنها مقایسه شده است. پس از آن به بررسی سیستمهای سرمایش تبخیری مستقیم غیرفعال پرداخته شده است. سیستمهای غیرفعال دارای فن نیستند و جریان هوا در آنها یا به صورت طبیعی و یا از طریق ترکیب با برخی سامانه­های دیگر نظیر دودکش خورشیدی، بادگیر، دیوار تهویه شونده و ... تأمین می­گردد. در این نوع سیستمها معمولاً بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز، از منابع تجدیدپذیر تأمین می­شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Perez-Lombard, L., Ortiz, J., et al. “A review on buildings energy consumption information.” Energy and Buildings, vol. 40, 2008, pp. 394-398.
[2] ص. قربانی فعال، م. یاری و م. افتخاری یزدی. "بررسی امکان استفاده از کولر تبخیری میسوتسنکو در شهرهای مختلف ایران"، کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو،تنکابن: موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن،1393.
[3] م. امیدی آوج و ا. نبی. " بررسی میزان مصرف انرژی در ساختمان و ارائه راه  حل­های معماری در راستای توسعه­ی پایدار"، اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران، شیراز: موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز،1394.
[4] Çengel, Yunus A., Michael A. Boles. Thermodynamics: an engineering approach. Ed. Mehmet Kanoğlu. McGraw-Hill Education, 2015.
[5] Palmer, James D., CEM PE. Evaporative cooling design guidelines manual. JD Palmer, PE, CEM–United States Department of Energy,2002.
[6] ق. حیدری نژاد، اصول و کاربرد خنک­کننده­های تبخیری، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران،1386، چاپ اول.
[7] Ghiabaklou, Z. “Thermal comfort prediction for a new passive cooling system.” Building and environment ,38, 2003, pp. 883-891.
[8] ز. قیابکلو، مبانی فیزیک ساختمان 4: سرمایش غیرفعال، نشر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 1393، چاپ دوم.
[9] Maerefat, M., A. P. Haghighi. “Natural cooling of stand-alone houses using solar chimney and evaporative cooling cavity.” Renewable energy ,35, 2010, pp. 2040-2052.
[10] Ghiabaklou, Zahra. “A new Thermal wall.” International Conference on Innovations in Engineering and Technology, 2013, Bangkok (Thailand).
[11] Raman, P., Sanjay Mande, V. V. N. Kishore. “A passive solar system for thermal comfort conditioning of buildings in composite climates.” Solar Energy, 2001,pp. 319-329.
[12] م. بهادری نژاد، تهویه و سرمایش طبیعی در ساختمان، مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1386، چاپ اول.