ریزجلبک ها، منابع آینده تولید انرژی زیستی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز، amir.omidvar@gmail.com

چکیده

با جهش سریع و باورنکردنی به سوی صنعتی شدن و به دنبال آن بالا رفتن سطح استاندارد زندگی و شکوفایی و رونق اقتصادی کشورها در یکصد سال اخیر، نیاز به منابع سوخت پایدار، ارزان و پاک بیش از پیش نمایان شده است. محدودیت منابع سوختهای فسیلی، مشکلات زیست محیطی ناشی از احتراق اینگونه سوختها و بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی از جمله مهمترین عواملی است که جوامع مدرن و صنعتی را با چالشهای بزرگی روبرو کرده است. به همین دلیل روز به روز استفاده از سوختهای زیستی بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد. در حال حاضر زیست سوختها اغلب از گیاهان روغنی، پسماند روغنهای خوراکی و یا چربیهای حیوانی تولید می­شوند. محدودیت منابع و مواد خام اولیه برای تولید زیست سوختها یکی از مهمترین مشکلات بر سر راه استفاده از این سوختهاست. منابع جلبکی (جلبکها و ریزجلبکها) به دلیل ظرفیت بالای روغن و سرعت رشد زیاد منابع مناسبی برای تولید زیست سوخت به نظر می­رسند. در سالیان اخیر تحقیقات زیادی در مورد استفاده از ریزجلبکها به عنوان مواد اولیه تولید زیست سوخت انجام شده است. هدف اصلی این نوشتار معرفی منابع جلبکی، روش تولید و همچنین بررسی مزایا و معایب آنهاست.

کلیدواژه‌ها


 1. پرتوی، ع. "انرژی­های نو، انرژی برای آینده­ای پایدار"، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ اول.
  1. Erazo, J., Sequera, A., Parthsarathy, R., and Gollahalli, S.R., “Comparison of spray characteristics of biodiesel and diesel fuel,” AIAA 4816, 2007.
  2. Murillo, S., Lĭguez, J.L., Porterio, J., Geranada, E., and Morán, J.C., “Performance and exhaust emissions in the use of biodiesel in outboard diesel engines,” Fuel, 86, pp 1765–1771, 2007.
 2. زنوزی، ع. قبادیان، ب. توکلی هشجین، ت. فیض الله نژاد، م. و باقرپور، ح. "تأثیر ترکیب سوختهای دیزل و بیودیزل حاصل از پسماند روغن­های خوراکی در عملکرد موتور اشتعال تراکمی(CI)،" نشریه علمی-پژوهشی سوخت و احتراق، سال اول، شماره اول، شهریور 1387.
 3. نجفی، ب. پیروزپناه، و. و قبادیان، ب. "تأثیر استفاده از بیودیزل در کاهش آلایندگی موتور دیزل،" مجموعه مقالات اولین کنفرانس احتراق ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، بهمن ماه 1384.
  1. Tyson, S.K., “Biodiesel handling and use guidelines,” US Department of Energy DOE/GO;102004,1999.
   1. Almeida, S.C.A., Belchior, C.R., Nascimento, M.V.G., Viera, L.S.R., and Fleury, G., “Performance of a diesel generator fuelled with palm oil,” Fuel, 81, pp 2097-2102, 2002.
   2. Wen, Z. and Johnson M.B., “Microalgae as a feedstock for biofuel production,” Virginia State University, Publication 441-886.
    1. Chisti, Y., “Biodiesel from microalgae,” Biotechnology Advances, 25, pp 294-306, 2007.
    2. Chisti, Y., “Biodiesel from microalgae beats bioethanol,” Trends in Biotechnology, 26, 3, pp126-131, 2008.
    3. Morowvat, M.H., Rasoul-Amini, S., and Ghasemi, Y., “Chlamydomonas as a ‘‘new” organism for biodiesel production,” Bioresource Technology, 101, pp 2059-2062, 2010.
 4.  امیدوار، ا. و امینی، ا. "پیش بینی خواص فیزیکی و مشخصات قطره سازی زیست سوخت به دست امده از ریزجلبک کلامیدوموناس،" نشریه علمی-پژوهشی سوخت و احتراق، سال سوم، شماره دوم، زمستان 89.