راهبرد استفاده از انرژی بادی در مناطق شهری توسط توربین‌ های بادی محور عمودی هیبریدی

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

2 گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از مباحث چالش بر‌انگیز در بهره‌گیری از انرژی بادی، استفاده از توربین‌های بادی در مناطق شهری است. به علت ساختار پیچیده این مناطق، باد، مغشوش بوده و با تغییر سرعت ناگهانی همراه است. به این علت متداول است که در این مناطق از توربین‌های بادی محور عمودی (داریوس-ساوینیوس) که مستقل از جهت باد عمل می‌کنند استفاده شود. در پژوهش پیش‌رو مروری جامع و کامل بر مطالعه‌های اصلی در این حوزه انجام شده است. به‌علاوه، چالش‌های پیش‌رو در استفاده از انواع توربین‌های بادی محور عمودی مطرح گردیده‌اند. از چالش‌های مطرح در این حوزه استفاده ترکیبی (هیبریدسازی) دو نوع توربین بادی داریوس و ساوینیوس است. در توربین داریوس ضریب توان بالاتر بوده و در توربین ساوینیوس امکان راه‌اندازی در سرعت‌های پایین‌تر باد وجود دارد. در این پژوهش کاربردی‌تر کردن این سیستم (توربین بادی محور عمودی هیبریدی داریوس-ساوینیوس) مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهادها نیز ارائه شده است. طبق پژوهش انجام شده برای حذف تأثیر مخرب روتور توربین ساوینیوس بر روتور توربین داریوس در سرعت‌های بالای باد استفاده از یک کلاچ مکانیکی، برای جداسازی این دو روتور در سرعت‌های دورانی بالا، پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها